facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU

26. 10. 2016
Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU

Český statistický úřad zveřejnil výsledky pravidelného ročního šetření financování výzkumu a vývoje. V roce 2015 činily celkové výdaje na výzkum 88,7 miliardy Kč, což je o 4,2 % více než předchozí rok. Výrazně stoupl také počet výzkumných pracovníků. Kromě základních statistik a trendů se šetření věnuje také mezinárodnímu a regionálnímu srovnání.

Financování VaV

Meziročně se výdaje na výzkum a vývoj v ČR zvýšily o 3,6 miliardy korun. Více než polovinu výdajů tvoří vlastní zdroje podniků, necelá třetina jde ze státního rozpočtu a zbylý podíl tvoří peníze z EU.

Z hlediska podílu výdajů na hrubém domácím produktu se Česká republika pohybuje v průměru EU 28. V roce 2014 investovala ČR do výzkumu přibližně 2% HDP a umístila se tak na 10. místě, těsně za Nizozemskem a před Velkou Británií a Irskem. S výjimkou Slovinska vynakládá Česká republika na výzkum nejvíce z nových členských států EU. Pouze pět evropských zemí – Finsko, Švédsko, Rakousko, Dánsko a Německo - investuje do výzkumu a vývoje více než 3% svého HDP, naopak výše investic v Rumunsku nebo Lotyšsku se pohybuje kolem 0,5% HDP.

Ve financování výzkumu dlouhodobě roste podíl zdrojů z Evropské unie a klesá podíl státu. V posledních čtyřech letech šlo do výzkumu a vývoje v ČR ze zdrojů EU 50 mld. Kč, což je ve vztahu k HDP spolu s Litvou a Lotyšskem nejvíce ze všech členských států.

Za posledních pět let se také téměř zdvojnásobily výdaje na výzkum ve vysokoškolském sektoru, od roku 2010 tak vysoké školy vynakládají na výzkum a vývoj více, než veřejné výzkumné instituce. Dlouhodobě však platí, že více než polovina investic do výzkumu a vývoje připadá na podnikatelský sektor. Značná část výdajů na výzkum prováděný v podnicích je vynaložena ve firmách pod zahraniční kontrolou. Z hlediska odvětví jednoznačně dominuje automobilový průmysl jak z hlediska výše investic, tak co do počtu pracovníků.

Jen dvanáct subjektů utratilo v roce 2015 na výzkum miliardu korun a více. Celkem 6 vysokých škol, 3 ústavy Akademie věd a 3 soukromé podniky tak dohromady utratily jednu třetinu všech výdajů na výzkum a vývoj. Významnou měrou se na těchto výdajích podílela výstavba nových výzkumných infrastruktur.

Pracovníci ve výzkumu

Koncem roku 2015 pracovalo v ČR přibližně 100 tisíc zaměstnanců na 2 870 výzkumných pracovištích. Jen vloni u nás bylo zaměstnáno 6 098 výzkumných pracovníků, z toho polovina v Praze a v Brně. Počet zaměstnanců ve výzkumu však roste pomaleji než výše investic, což je způsobeno rostoucími mzdovými náklady.

V podnikatelském sektoru pracuje více než polovina všech zaměstnanců ve VaV, 19 % zaměstnanců pracuje ve vládním sektoru a 25 % ve vysokoškolském. Ženy tvoří 29 % všech zaměstnanců ve výzkumu, přičemž ve veřejném a vysokoškolském sektoru je jejich podíl vyšší, nežli v podnicích.

 

Podrobné statistické výstupy o financování výzkumu a vývoje v České republice a o počtu osob pracujících ve výzkumu a vývoji za roky 2005 až 2015 naleznete ZDE.

Dále si můžete prohlédnout:

 

Zdroj dat:

mq1