facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

COST: Mobilita vědeckých kapacit a posilování postavení mladých vědců

9. 6. 2020
COST: Mobilita vědeckých kapacit a posilování postavení mladých vědců

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) byl založen již v roce 1971, aby pomáhal poskytovat příležitosti a vytvářel vědecké sítě a tím posílil schopnost Evropy řešit aktuální vědecké, technologické a společenské výzvy. V současné době je členem COST 36 evropských států včetně Česka. Některou z forem podpory doposud využilo asi půl milionu výzkumníků.

cost1

Program nefinancuje přímo výzkumné aktivity, ale poskytuje prostředky na networking, krátkodobé vědecké pobyty nebo organizační a cestovní náklady účastníků a pořadatelů akcí. Dále také podporuje doktorandy a mladé vědecké pracovníky v účasti na konferencích - jen za minulý rok bylo uděleno 544 takových grantů. V neposlední řadě se COST věnuje organizaci vzdělávacích akcí a financuje diseminační a publikační aktivity vědeckých výstupů.

Práce COST se řídí třemi strategickými prioritami: podpora a šíření excelence, podpora interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na přelomové objevy a posílení a udržení mladých lidí ve vědě a inovacích. Statistika ukazuje, že aktivity COST zvyšují šanci na úspěch v dalších programech na podporu výzkumu a vývoje. Například v roce 2019 měly žádosti podané do programu Horizont 2020, které vznikly v návaznosti na aktivity COST, úspěšnost 37 %.

Ročně využije podporu COST na 45 tisíc výzkumníků, i přesto zhruba polovina žádostí, které získají excelentní hodnocení, nakonec není podpořena. Vedení COST proto považuje další navýšení rozpočtu za klíčové, a to i v souvislosti s vazbou na příští rámcový program Horizon Europe.

Česko patří co do účasti mezi nejaktivnější země. Čeští vědečtí pracovníci v programu COST čerpali v období 2012-2019 v průměru více než 2 % celkového rozpočtu, což je procentuální podíl značně převyšující poměrnou velikost české vědecké komunity v rámci Evropy.

Co nového přinesl rok 2019?

Prezidentem COST Association se v lednu 2019 stal Portugalec Paulo Ferrão, který působí na Instituto Superior Técnico v rámci University of Lisabon. V dubnu 2019 pak COST uzavřela smlouvu s Jihoafrickou republikou, která se tak stala prvním partnerským členem. Jihoafrická vláda vyčlenila prostředky na podporu účasti svých vědců v akcích COST.

V říjnu 2019 se v Bruselu konal první mítink pilotní aktivity zaměřené na vědeckou komunikaci, která poběží do roku 2021. Jejím cílem je dosáhnou vysoce kvalitní, na důkazech založené a mezioborové vědecké komunikace napříč Evropou. Do iniciativy, která bude sdílet osvědčené postupy, jsou vedle vědců zapojeni novináři, tvůrci politik i zástupci veřejných institucí.

V loňském roce se také člen akce COST s názvem ORIGINS, Didier Queloz, stal jedním ze tří laureátů Nobelovy ceny za Fyziku za objev historicky první exoplanety v systému podobném tomu slunečnímu. Další dva účastníci akcí COST zase získali vloni cenu za mimořádný objev The Breakthrough Prize.

Na sklonku minulého roku byl spuštěn nový nástroj grantů na podporu průlomových inovací a propojování výzkumně zaměřených akcí COST s komerčními aplikacemi a řešením společenských výzev. Více aktuálních informací o COST si můžete přečíst ve výroční zprávě za rok 2019: Brain circulation and empowering young researchers.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: COST