facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přehled české účasti v aktivitách COST v letech 2012-2019

23. 5. 2020
Přehled české účasti v aktivitách COST v letech 2012-2019

Sekretariát evropského programu COST vypracoval analýzu účasti české vědecké komunity v aktivitách COST za období 2012-2019 se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích.

Účast českých vědeckých pracovníků v akcích COST postupně narůstá a v roce 2020 dosáhla 80% zastoupení. Během sledovaného období byla z programu COST financovaného 7. Rámcovým programem EU (7RP) a evropským programem HORIZON 2020 podpořena účast více než 4000 českých účastníků na aktivitách hrazených COST (networking, účast na koordinačních aktivitách Akcí, školících seminářích, krátkodobých vědeckých misích apod.).

Více než třetinu těchto účastníků tvoří mladí vědečtí pracovníci. Na podporu české účasti bylo z prostředků programu, tedy z prostředků 7 RP a programu HORIZON 2020 vydáno 5,2 milionu EUR. Podobně jako v předešlých sledovaných obdobích 2012-20172012-2018, čeští vědečtí pracovníci v programu COST čerpali v období 2012-2019 v průměru více než 2 % celkového rozpočtu programu COST, což je procentuální podíl značně převyšující poměrnou velikost české vědecké komunity v rámci Evropy.

Graf ukazuje množství prostředků, které získali čeští účastníci v programu COST

COST

Zdroj: COST

Výzkumná část za sledované období byla v České republice financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích COST CZ a od roku 2017 také z programu INTER_EXCELLENCE, podprogram INTER_COST.

 

Analýzu účasti ČR v programu COST naleznete zde.

Zdroj: MŠMT