facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO - 2. splátka

3. 4. 2017
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO - 2. splátka

Od 21. března 2017 jsou známy konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní provedlo přepočet výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v r. 2017 podle výsledků tohoto hodnocení a stanovilo výši 2. splátky.

Na konci ledna zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podmínky poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, seznam uchazečů a výši podpory pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že v té době nebylo hodnocení výzkumných organizací za rok 2015 zveřejněno a bylo nutné poskytnout alespoň část podpory na RVO v 1. čtvrtletí, poskytlo ministerstvo první část prostředků na základě bodového hodnocení výsledků za rok 2014.

Nyní MŠMT provedlo přepočet zbývající části disponibilních prostředů tak, aby součet obou splátek odpovídal podílu výzkumné organizace na bodové hodnotě výsledků všech výzkumných organizací podle hodnocení za rok 2015.

Podmínkou pro vydání nového rozhodnutí o poskytnutí podpory a následné poskytnutí 2. splátky podpory je podání písemné žádosti o zvýšení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Současně s touto žádostí lze požádat o poskytnutí podpory v členění na běžné a kapitálové prostředky.

Žádost o zvýšení podpory předloží oprávněný žadatel odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt) nejpozději do 22. května 2017 (žádost nezasílejte duplicitně klasickou poštou).

Výše podpory pro jednotlivé instituce - 1. a 2. splátka

 

Zdroj: MŠMT