facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak snížit propast ve výzkumu mezi východem a západem Evropy?

6. 3. 2020
Jak snížit propast ve výzkumu mezi východem a západem Evropy?

Iniciativa Alliance4Life poukazuje na přetrvávající rozdíly mezi výzkumným výkonem východních a západních evropských zemí. Za klíčové indikátory tohoto nepříznivého stavu považuje výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP a množství vědeckých publikací mezi nejcitovanějšími deseti procenty. Vydala proto dokument, v němž navrhuje klíčové kroky pro politiku na národní i celoevropské úrovni.

white paper alliance4lifePodle autorů White Paperu je při pohledu na výše zmíněné indikátory jasně vidět, že problém nevyrovnaných výzkumných výkonů leží v rovině excelentní vědy. V rámci snahy o snížení těchto rozdílů by se podle nich politika měla zaměřit na tři základní faktory: zajištění kritické úrovně financování, dobré řízení a kulturní aspekty.

Na základě uspořádaných kulatých stolů ve všech členských zemích Alliance4Life ve střední a východní Evropě identifikovali autoři následujících šest oblastí, na které by se měli tvůrci politik na národní i celoevropské úrovni zaměřit:

  1. Koncentrace výzkumných kapacit a podpora excelentní vědy
  2. Efektivní správa a financování výzkumných infrastruktur
  3. Moderní přístup k řízení lidských zdrojů a kariérnímu systému
  4. Strategické řízení výzkumných institucí
  5. Systém národního a grantového financování podporující excelenci
  6. Rozvoj a podpora profesionálního managementu ve vědě

Celý dokument je ke stažení zde.

 

 

Alliance4Life je iniciativa deseti vědeckých institucí z devíti zemí Evropy, která usiluje o pozvednutí standardů vědy ve střední a východní Evropě v evropském zdravotnickém výzkumu a překonání inovační mezery mezi východem a západem. Její vznik v roce 2018 inicioval CEITEC Masarykova univerzita. Členové jsou:

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Alliance4Life