facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Nová vesmírná výzva a policy brief o vlivu pandemie

1. 9. 2022
TC AV ČR: Nová vesmírná výzva a policy brief o vlivu pandemie

Technologické centrum AV ČR přináší další díl pravidelného přehledu svých současných aktivit. Přečtěte si o nové vesmírné výzvě, on-line vzdělávání nebo o aktuální zprávě na téma vlivu pandemie na šíření digitálních technologií.

20220831ESAtechnologybrokerTechnologické centrum AV ČR vyhlašuje výzvu ESA SPARK FUNDING

Výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou aplikovat kosmické technologie pro svůj výzkum a inovace v pozemním sektoru, resp. pro zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů, se mohou od srpna 2022 přihlásit do první výzvy projektu ESA SPARK FUNDING. Projekt, který řeší v České republice Technologické centrum AV ČR, nabízí příležitost financování 60 000 € pro pilotní technologický transfer právě takovým firmám, start-upům či výzkumným centrům, které chtějí svůj produkt zdokonalit kosmickou technologií. Výzva ESA SPARK FUNDING je spuštěna v ČR od 1. srpna 2022 a bude se konat opakovaně do roku 2024. Termín pro podání přihlášek v první výzvě je 17. října 2022. Více na webu ESA Technology Broker.

Představujeme NCP Virtual Campus a nové e-learningové kurzy k Horizontu Evropa

Národní kontakty pro Horizont Evropa (NCP) z Technologického centra ve spolupráci s Mezinárodní skupinou NCP zveřejnili v rámci projektu Bridge2HE online kurzy Horizont Evropa. Zatím je k dispozici sedm kurzů v angličtině o Evropské unii, programu Horizont Evropa, přípravě projektového návrhu, partnerech v projektu (včetně třetích stran), roli NCP, etice a fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Do budoucna se připravují i další témata, například Evropská výzkumná rada (ERC).

Kurzy jsou dostupné jak pro NCP, tak pro širokou veřejnost. Sledovat je můžete zdarma z vašeho prostředí a v čase, který vám bude vyhovovat. Obsahují přednášky, videa, odkazy na zdroje dalších informací i testové otázky k ověření získaných znalostí. Neváhejte se registrovat na „Horizon Europe NCP virtual campus“.

Vliv pandemie COVID-19 na šíření digitálních technologií – Policy Brief

V době restriktivních opatření zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19 dostaly určité technologie šanci se více a rychleji rozvíjet a šířit do života občanů. Patří mezi ně:

  • zdravotní péče se zaměřením na telemedicínu,
  • inovace ve vzdělávání, zejména distanční formy výuky,
  • digitalizace a cloudy-inovativní formy práce z domova, e-commerce, význam virtuálního prostoru pro umělecké performance,
  • aditivní výroba-mobilizace 3D tisku pro vytváření potřebných věcí (ochranných pomůcek).

Projektu 4Tech z Programu ÉTA Technologické agentury ČR, který jsme řešili ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou (8/2020–7/2022), jsme informovali již minulý měsíc ve spojení s konferencí TA, která byla jedním z výstupů projektu. Projekt byl zaměřený na čtyři výše popsané technologické oblasti a posuzoval, zda zmíněný impuls proměnil podmínky pro uplatnění těchto vybraných technologií natolik, že bude představovat trend proměny společnosti především ve venkovských oblastech, kde je nutné překonávat překážky rozvoje, jako jsou odlehlost a malá koncentrace obyvatel. Se závěry projektu se můžete seznámit v právě vydaném Policy Brief.

 

Vydali jsme konsolidovanou výroční zprávu za rok 2021. Zalistovat si v ní můžete na našem webu v sekci Publikace.

TC logo aktuální

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR