facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jedenáct doporučení pro evropský výzkumný prostor

23. 3. 2020
Jedenáct doporučení pro evropský výzkumný prostor

Asociace evropských univerzit (EUA) vydala doporučení, která mají přispět k oživení Evropského výzkumného prostoru. Upozorňuje na klíčovou roli evropských univerzit a navrhuje 11 kroků jak mobilizovat znalosti založené na výzkumu a využít je pro lepší a udržitelnější budoucnost.

EUA logo

Klíčovými hráči evropského výzkumného prostoru (ERA) jsou vysoké školy, které zaměstnávají odhadem na 735 tisíc výzkumných pracovníků a poskytují vzdělání téměř 20 milionům studentů.

Evropský výzkumný prostor by měl být dle doporučení asociace sdružující evropské univerzity ambiciózní, rozmanitý a otevřený světu. Důraz by měl být kladen především na sdílené základní hodnoty, otevřenou vědu, interdisciplinární přístup, spolupráci mezi sektory a zapojení veřejnosti. Také hodnocení akademické kariéry by se mělo stále vyvíjet a přispívat k budování prostředí založeného na znalostech.

Aby se tato vize stala skutečností, měly by být zajištěny adekvátní finanční podmínky, přijat silný politický závazek a vytvářeny synergie mezi evropskou, vnitrostátní a regionální úrovní, uvádí dokument.

EUA navrhuje následující kroky:

 1. Posílit úsilí k dosažení cíle 3 % výdajů HDP na výzkum a vývoj
 2. Investovat jak do základního (curiosity-driven), tak orientovaného (mission-oriented) výzkumu
 3. Definovat jasné a srozumitelné hodnoty, cíle a priority
 4. Podporovat systém víceúrovňového řízení
 5. Více otevřít evropský výzkumný prostor světu, zejména zapojit do něj země Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)
 6. Podporovat otevřenou vědu
 7. Podporovat rozmanitost v genderové, etnické i dalších dimenzích
 8. Usnadňovat partnerství a spolupráci
 9. Podporovat zapojení veřejnosti do výzkumu a vývoje
 10. Podporovat všechny vědní disciplíny a interdisciplinární přístupy
 11. Přitahovat talenty pomocí atraktivního kariérního systému

Podrobněji jsou doporučení rozepsána zde:

position eua

 

Autor: Vědavýzum.cz (JS)

Zdroj: EUA