facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oblast VVI na jednání vlády 3. a 10. 5. 2017

15. 5. 2017
Oblast VVI na jednání vlády 3. a 10. 5. 2017

Vláda měla na programu jednání 3. a 10. 5. 2017 několik bodů, které se týkaly oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jednalo se například o schválení návrhu nařízení vlády o zápisu na seznam výzkumných organizací nebo o výdajové rámce výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Na jednání 3. 5. 2017 vláda schválila návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády, uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat konečné znění nařízení o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí a předložit nařízení vlády předsedovi vlády k podpisu (usnesení č. 327). Text schváleného nařízení, důvodovou zprávu a vypořádání připomínek si můžete přečíst zde. Nařízení vlády je účinné od 1. 7. 2017.

Na jednání 10. 5. 2017 vláda schválila usnesení k navýšení výdajových rámců na výzkum, experimentální vývoj a inovace (č.j. 461/17). Projednání bodu Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024 (č.j. 471/17) bylo pozastaveno.

Dále byla schválena Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se systémovým navýšením funkčních míst a změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 377 – Technologická agentura České republiky v roce 2017, kterou překládali místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky.

Vláda také schválila návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1, který připravila Technologická agentura ČR. První veřejné soutěže by měly proběhnout v roce 2018. Výdaje jsou plánovány ve výši 1,83 mld. korun a míra podpory projektů je 90 procent.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace dále informoval o harmonogramu dopracování Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol a o výroční zprávě Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2016.

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)