facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila strategii inteligentní specializace

12. 7. 2016
Vláda schválila strategii inteligentní specializace

Na zasedání 11. července 2016 schválila vláda Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3), která určuje nejvíce perspektivní odvětví českého hospodářství.

Na zasedání 11. července 2016 schválila vláda Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 z anglického „Research and Inovation Strategy for Smart Specialisation“), která určuje nejvíce perspektivní odvětví českého hospodářství. Do těch mají být cíleny peníze z evropských, národních, regionálních i soukromých zdrojů, celkem asi 70 mld. Kč

Prioritní oblasti jsou: Digitální technologie a elektrotechnika, Dopravní prostředky pro 21. století, Pokročilé stroje/průmyslové technologie, Péče o zdraví a pokročilá medicína, Kulturní a kreativní průmysly, Zemědělství a životní prostředí, Společenské výzvy.

Na určení prioritních oblastí VaVaI, na které by měly být zaměřeny i výzvy OP Podnikání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, spolupracovali zástupci firem, výzkumných institucí, vysokých škol, veřejné správy i neziskového sektoru. Materiál je předběžnou podmínkou čerpání evropských fondů a nyní bude zaslán ke schválení Evropské komisi. První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 by tak měly být vyhlášeny na podzim 2016.