facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak podporují spin-off společnosti v Holandsku a v Německu?

21. 12. 2019
Jak podporují spin-off společnosti v Holandsku a v Německu?

Padesátka účastníků, hosté z Holandska a Německa a téma spin-off společnosti. Další platforma transferu znalostí, tentokrát s mezinárodní účastí, vzbudila zasloužený zájem. Diskusi uspořádalo Centrum transferu technologií AV ČR.

O zkušenosti se zakládáním, rozjezdem a fungováním spin-off společností a spoluprací manažerů s vědci se podělili Lucie Hustolesová, vedoucí programu CzechAccelerator z agentury CzechInvest, specialista transferu Rolph Segers z TNO Hague a Thorsten Lambertus, ředitel Fraunhofer AHEAD, jednoho z největších evropských programů podporujících technologický transfer, z Fraunhofer Venture. Všichni s praktickými zkušenostmi z evropské start-up a spin-off scény.

A co je to spin-off? Právnická osoba založená za účelem převedení výsledků vědecké práce, vytvořených výzkumnou organizací, do komerčně zajímavé podoby. Zjednodušeně lze říci, že spin-off vzniká spojením výsledků výzkumné práce a vstupního kapitálu. Připomeňme, že i jeden z pilířů schválené Inovační strategie ČR 2019–2030 se věnuje podpoře start-up a spin-off společností.

Podle Lenky Scholzové, vedoucí CeTTAV, je vždy zajímavé poslechnout si zkušenosti zahraničních kolegů. „Jasně můžeme vidět, jak dlouhou a složitou cestu museli sami projít, a že nás to čeká také, protože některé vývojové fáze prostě nejde jen tak přeskočit,“ dodává.

V roli moderátora platformy se představil Michal Beluský z CeTTAV, podle kterého je zjevné, že se akademickým spin-off společnostem daří i v prostředí neuniverzitních výzkumných organizací. „Za klíčovou považuji jasnou podporu vedení těchto institucí vyjádřenou ve formě dotačních soutěží, v rámci kterých mohou vědečtí pracovníci získat finanční a časovou dotaci, kterou využijí na přípravu založení spin-off, říká. Programy podpory, které fungují na obou zmíněných zahraničních institucích, jsou však relativně čerstvé (Fraunhofer AHEAD program vznikl letos), takže tento „náskok“ podle něj ještě stále můžeme dohnat.

Program AHEAD byl založen s cílem zvýšit počet start-up společností a pomoci urychlit proces jejich vzniku. Podnikatelé, vědci a odborníci zde mají možnost spolupracovat po dobu až 24 měsíců. Svůj podnikatelský nápad rozvíjí za podpory profesionálů, školitelů z různých oborů. Ti pomohou identifikovat kritické body v procesu zakládání společnosti, nabídnou odbornou pomoc v oblastech jako jsou tým, trh či produkt, ale i kontakty na firemní sféru. Program financuje Fraunhofer Technology Transfer Fund, společný projekt Evropského investičního fondu (EIF) a Fraunhofer-Gesellschaft, a je do něj zapojeno více než 150 společností s rizikovým kapitálem a potenciálních spoluinvestorů.

„Je to příležitost, kterou bychom měli více využít, zejména, je-li ve hře konečně jasná a silná podpora státu. Nejvíce ale záleží na samotných výzkumných institucích, jako je Akademie věd ČR, zda tuto příležitost uchopí,“ dodává k diskusi ohledně start-up společností analytik CeTTAV Jakub Hruška.

„Nebojte se a začněte“, apeluje na závěr Rolph Segers, „nic neodkládejte, když přijdou problémy, řešte je krok za krokem. A pokud to nevyjde, poučte se, jak zvládat neúspěch. Ten je pro nás stále ještě více stigma než zdroj poučení pro další práci.“

Pokud jste spin-off platformu transferu znalostí nestihli naživo, záznam diskuse najdete zde:

 

 

Zdroj: Tým CeTTAV