facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová spin-off společnost Masarykovy univerzity dokáže měřit stres

10. 10. 2020
Nová spin-off společnost Masarykovy univerzity dokáže měřit stres

Nově vzniklá spin-off společnost Masarykovy univerzity s názvem Entrant s.r.o. objektivně a neinvazivně monitoruje stres v oborech, kde hraje stresová zátěž klíčovou roli. Vznikající přístroj může pomoci v budoucnu nejen pilotům a astronautům.

podpis licencni slouvy mu  a entrant

Nový pohled na stres

Světově unikátní nápad na vytvoření matematické rovnice, pomocí které bude možné vyhodnotit vliv stresové zátěže na člověka v různých situacích, vznikl v laboratořích Masarykovy univerzity. „Stres je individuální pojem a každý si ho může vyložit po svém. Většinou si ho spojujeme s prací, pravdou ale je, že naše těla jsou stresována okolními podmínkami neustále,“ říká Julie Dobrovolná, vědkyně zabývající se tématem stresu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity více než deset let. „Přístroj, na kterém pracujeme, umožňuje odhadnout adaptační náklady organismu v dané situaci, a tyto náklady můžeme považovat v některých scénářích za proporcionální stresové reakci,“ vysvětluje Dobrovolná základní princip zařízení, které v praxi poslouží k testování vojáků, pilotů nebo kosmonautů. Potenciál přístroje je však široký, dokázal by například pomoci lékařům vytvořit vhodné terapeutické režimy pro pacienty v kritickém stavu.

S nápadem pracuje spin-off firma

Protože chtěl výzkumný tým technologii dál rozvíjet a posunout ji do aplikační sféry, vznikla nová spin-off společnost, která se na práci s inovativním algoritmem specializuje. „Aby mohla společnost Entrant s.r.o. využívat duševní vlastnictví univerzity, podepsali jsme s ní licenční smlouvu, která ošetřuje nakládání s konkrétním nehmotným majetkem univerzity a ze které mimo jiné vyplývá, jak velký podíl z případných výnosů v budoucnu obdržíme,“ nastiňuje postup přenosu know-how z univerzity do společnosti Radoslav Trautmann, vedoucí oddělení transferu technologií na Masarykově univerzitě. Podepsaná licenční smlouva zajistí univerzitě převod vědecké práce do komerční sféry a následné finanční zhodnocení výzkumu univerzity.

Další cesta technologie pak povede do kosmického inkubátoru ESA. BIC Brno, který podporuje začínající firmy v oblasti vývoje technologií pro využití v kosmickém průmyslu. „O tom, že je o téma měření stresu velký zájem, svědčí i investice, které jsme získali od evropské agentury ESA do 14 dní od vytvoření business plánu,“ uvedl Jiří Navrátil, jednatel společnosti Entrant a Technology launch ředitel firmy UNICO. AI, která v přípravě spolupráce mezi investory a univerzitou sehrála důležitou roli.

Osmnáctý spin-off

Firma Entrant se zařadila k dalším 17 spin-off společnostem, na jejichž založení se Masarykova univerzita dosud podílela. Účelem spin-off firem je zhodnotit a využít duševní vlastnictví univerzity. Univerzita společnostem poskytuje licenční smlouvu na duševní vlastnictví, v některých případech dokonce vlastní ve společnosti podíl. Z univerzitou založených spin-off firem profitují ve výsledku všechny strany: univerzita pomocí nich nejlépe zhodnotí své duševní vlastnictví, spin-off firma na trhu získá konkurenční výhodu a v neposlední řadě se výsledný produkt dostane ke spotřebiteli rychleji.

 

Zdroj: Masarykova univerzita