facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Olomouci se konala 5. národní konference transferu technologií

2. 6. 2017
V Olomouci se konala 5. národní konference transferu technologií

Ve čtvrtek 1. června 2017 se v Olomouci uskutečnila 5. národní konference transferu technologií ČR. Hlavním tématem byly tentokrát aktivity vedoucí ke komerčnímu uplatnění vědecké činnosti, tzv. Proof-of-Concept. Akci pořádal Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci společně se spolkem Transfera.cz. Portál Vědavýzkum.cz byl partnerem konference.

Kromě úvodních vystoupení (Jaroslav Miller - rektor UPOL, Jiří Herinek - ředitel VTP UPOL a Eva Janouškovcová - TRANSFERA) se na pódiu postupně vystřídali Martin Švolba (Ministersvo průmyslu a obchodu), Pavel Komárek (Technologická agentura ČR), Tomáš Obr (INVOS), Margareta Křížová (CEAG) a Pavel Juříček (BRANO GROUP).


P6010200

 

Martin Švolba z MPO představil záměr programu Proof of Concept, který vláda schválila na svém zasedání dne 25. 1. 2017. Alokace programu je více než 41 milionů EURO. Podpora by měl mít dvě formy - formu dotace a formu finančího nástroje (kapitálového vstupu). Podporovanými příjemci budou jak podniky (MSP), tak výzkumné organizace ve smyslu evropských předpisů regulujících oblast veřejné podpory. U podniků se předpokláda míra podpory 50 procent, u výzkumných organizací 80 procent. MPO plánuje vyhlásit první výzvu v říjnu letošního roku.

Pavel Komárek, člen předsednictva Technologické agentury ČR plánované programy TA ČR (především ÉTA a THÉTA). Dále prezentoval poznatky z dosavadního průběhu realizace programu GAMA, který je určen k ověření výsledků VaV pro praktické uplatnění a komerční využití. V programu GAMA je podpořeno 33 výzkumných organizací, přičemž jedna třetina je z hlavního města Prahy. Z šetření, který TA ČR provedl, se ukázuje, že program GAMA je často jedinou možností, jak financovat ověření výsledků pro komerční využití - ostatní nástroje chybí. Patrný je zájem mladých vědeckých pracovníků, přičemž ženy jsou zastoupeny ze 45 procent. Také se ukazuje velmi zásadní role rad pro komercializaci.

Tomáš Obr prezentoval svůj unikátní pohled na spolupráci s akademickou sférou a zmínil především osobnostní předpoklady těch, kteří dle jeho zkušeností přicházejí s inovativními a použitelnými nápady. Margareta Křížová zakončila dopolední část detailním vhledem do očekávání a chování jednotlivých typů investorů při jejich vstupu do výzkumných a vývojových projektů s vysokou přidanou hodnotou.

V odpolední části prezentavala vybraná pracoviště transferu technologií své dosavadní úspěchy a některé zajímavé příklady realizace projektů Proof-of-Concept. Postupně se představily Univerzita Palackého v Olomouci (Petr Kubečka), IOCT TTO (Jaromír Zahrádka), Technická univerzita v Liberci (Adam Blažek), Vysoká škola báňská - technická univerzita v Ostravě (Miroslav Neulinger), Masarykova univerzita (Radoslav Trautmann), Česká zemědělská univerzita v Praze (Marek Houda) a Univerzita Karlova (Otomar Sláma).   

V závěrečné části představil své dosavadní zkušenosti s výzkumem a vývojem a některé základní předpoklady úspěšného podniku Pavel Juříček, generální ředitel společnosti BRANO GROUP.

Večer na konferenci navazoval doprovodný program v areálu Vědeckotechnického parku - oslava 10. narozenin a finále soutěže Podnikavá hlava. Vítězem již osmého ročníku soutěže se stal Radek Oborný. Porotu zaujal cestovním filtrem na vodu, který se dá připojit ke kohoutku nebo na sprchu. Titul Podnikatel v sukni získala Jana Kajzarová s přírodní kosmetikou pro zvířata. Ocenění v kategorii Zdraví-Pohyb-Sport si převzal Karel Mikota za aplikaci pro trenéry. Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách http://podnikavahlava.cz/.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)