facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MŠMT pošle 65 milionů na výzkum elektronických komponentů a systémů

14. 10. 2020
MŠMT pošle 65 milionů na výzkum elektronických komponentů a systémů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podpoří pět projektů s českou účastí, které uspěly v mezinárodním hodnocení výzev společné technologické iniciativy ECSEL, a jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2020. Na jejich realizaci pošle do roku 2023 MŠMT 64,8 milionů korun.

Ve výzvách vyhlášených v roce 2019 uspělo v hodnocení nezávislými experty pět mezinárodních projektů s českou účastí, na nichž se bude díky podpoře MŠMT podílet celkem 13 českých řešitelských týmů z devíti institucí. Podpořenými subjekty jsou České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni a podniky CAMEA, Factorio Solutions, Institut mikroelektronických aplikací, Roboauto, SmartMotion a Ústav jaderného výzkumu Řež.

MŠMT se účastní aktivit společné technologické iniciativy ECSEL dlouhodobě a každoročně vyčleňuje na financování mezinárodních projektů podporovaných v jejím rámci 3 miliony EUR. Financováním úspěšných projektů tak MŠMT značně přispívá k posilování mezinárodní konkurenceschopnosti českých výzkumných organizací a podniků a k rozvoji vědních a průmyslových odvětví v ČR i v Evropě.

Společná technologická iniciativa ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership ) je jedním z nástrojů implementace rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014–2020) a zaměřuje se na podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblastech elektronických komponentů a inteligentních řídicích systémů, mikro- a nano-elektroniky, vestavěných počítačových systémů, či umělé inteligence. Za tímto účelem byl ustaven společný podnik ECSEL (ECSEL Joint Undertaking), který sdružuje všechny klíčové stakeholdery působící v EU v daných oblastech, a to z řad Evropské komise, členských států EU a průmyslových asociací. Prostřednictvím společného podniku ECSEL jsou každoročně vyhlašovány výzvy k předkládání návrhů projektů, kterých se v mezinárodních konsorciích úspěšně účastní rovněž české výzkumné organizace a podniky.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy