facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konferenční roadshow představí Českou republiku jako budoucího lídra inovací

24. 5. 2019
Konferenční roadshow představí Českou republiku jako budoucího lídra inovací

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Moravskoslezským krajem konferenci k tématům daňových odpočtů na výzkum a vývoj a Inovační strategie České republiky 2019–2030. Konferenční setkání proběhlo za účasti místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka, hejtmana Ivo Vondráka, čelních zástupců ministerstva financí a finanční správy, Svazu průmyslu a dopravy, členů RVVI a firem ve středu 22. května 2019 v areálu Landek Park v Ostravě.

the country of the future

Schválená Inovační strategie ČR 2019–2030 i změny v daňových odpočtech jsou jasným signálem vlády, že podporu výzkumu a vývoje bere vážně. K dané problematice se konala v Ostravě na pozvání hejtmana Moravskoslezského kraje první ze série konferencí, jež budou v letošním roce pokračovat v Brně a Praze. Tato odborná setkání mají mj. přispět ke změně vnímání podpory inovačního prostředí a České republiky jako země pro budoucnost. Shodně tento záměr vnímali prezentující, mezi kterými byli s vicepremiérem Havlíčkem a hejtmanem Vondrákem také generální ředitelka Generálního finančního ředitelství a další vrcholní představitelé resortu financí a průmyslu spolu se zástupci podnikového výzkumu. 

Inovační strategie ČR představuje především vizi, kam má naše republika v nejbližších 12 letech směřovat. Již implementovaná strategie s velkým kompetenčním přesahem by měla být vodítkem pro všechny segmenty státní správy s cílem vytvořit prostředí, které umožní posun naší země mezi evropské technologické lídry. Součástí strategie je i nově zaváděná značka The Czech Republic: The Country For The Future.

„Chceme, aby se se záměry Inovační strategie ztotožnilo co nejvíce subjektů. Dnešní konferenci považuji za příležitost, jak její hlavní ideje dále šířit. Rozhodně nejde o dokument „do šuplíku“, během tří měsíců od schválení strategie vládou už intenzivně pracujeme na konkrétních opatřeních k jejímu naplnění. Česká republika je zemí pro budoucnost. Pokud k nám chceme přilákat nejschopnější inovátory a udržet zde talentované mladé lidi, musíme jim nabídnout perspektivní budoucnost,“ sdělil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou vládní RVVI. 

Česká republika má potenciál se umisťovat na vyšších místech v žebříčcích konkurenceschopnosti. Vzhledem ke své historii, velikosti, středoevropské lokalitě a dalším objektivně daným podmínkám musí umět zaujmout tím, co vyrobí nebo vymyslí. Proto je třeba, aby se rozvoj inovací stal celospolečenským tématem. Představená strategie, která brala inspiraci v nejúspěšnějších zemích, jež jsou nám blízké kupř. svou výkonností a mentalitou, vytyčuje nové hlavní priority. A to nejen ve sféře výzkumu a inovací, ale také digitalizace, vzdělávání, infrastruktury a dalších. Pokud se chceme bavit o změně struktury ekonomiky, o vyšší přidané hodnotě a dlouhodobém stabilním ekonomickém růstu, má zde bezpochyby podpora výzkumu a vývoje smysl roli klíčovou, a to včetně nástrojů jakými jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj.

„Moravskoslezský kraj intenzivně pracuje na své vizi Chytrého regionu. Snažíme se přispět k rozvoji a využívání chytrých technologií, zvýšit konkurenceschopnost regionu a kvalitu života jeho obyvatel. Investujeme do inovací, podporujeme Moravskoslezské inovační centrum, ve kterém působí desítky firem a spousta talentovaných lidí s odvážnými vizemi. Naše investice do inovací mají bezesporu důležitý význam a já jsem rád, že to potvrzuje také fakt, že se vláda České republiky rozhodla, že podpora vědy, výzkumu a inovací se stane její absolutní prioritou. Dnešní konference a představení Inovační strategie ČR 2019–2030 byla pro nás v tomto směru nesmírně přínosná,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cílem druhého z přednesených konferenčních témat bylo představit změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj, aby je mohli jednotně interpretovat podnikatelé, daňoví poradci a finanční správa. Novela je prvním krokem ke snížení nejistoty daňových poplatníků, tedy firem. Toto vyhodnotila jako svůj hlavní úkol pracovní skupina při RVVI, jejíž závěry se staly základem novely. Novela a její odůvodnění by měly firmám, ale i správcům daně přinést jasnější vodítka ve využívání tohoto nástroje. Odůvodnění, které bylo součástí návrhu novely, upřesňuje záměry a ducha jednotlivých úprav.

„Oceňujeme postoj nejvyšších představitelů státní správy, že deklarují záměr zbavit podniky nejistot a vytvořit motivační prostředí pro jejich inovační úsilí. Odpočty na výzkum a vývoj jsou standardní podporou konkurenceschopnosti mnoha vyspělých zemí. Jde nám o to, aby firma, která je inovativní a má kvalitní projekt, cítila pozitivní zájem ze strany státu, jelikož z jejího úsilí pak plynou vyšší daně, mzdy a další benefity pro okolí,“ doplnil ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. Svaz průmyslu patří jako největší zaměstnavatelský svaz v ČR mezi dlouhodobé zastánce odpočtů na výzkum, vývoj a inovace.

Firmy v České republice již 14 let mohou kromě dotací využít také nepřímou podporu. Výdaje na výzkum a vývoj lze totiž uplatnit odčitatelnou položku od základu daně dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V roce 2017 tak učinilo 1 141 podniků, které si odečetly výdaje ve výši 13,3 mld. Kč a ušetřily tak 2,5 mld. Kč.

Další běh konference se koná 7. června v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.
 

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Foto: archiv Moravskoslezského kraje