facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+

2. 10. 2019
Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+

Hodnocení podle Metodiky 2017+ (M17+) přináší plastický obrázek o silných a slabých stránkách vědních oborů ČR v porovnání se světovým standardem a nově i EU15. Zveřejňování výsledků hodnocení pokračuje druhým rokem oborovými bibliometrickými i nebibliometrickými zprávami včetně podrobných komentářů všech Odborných panelů.

Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1. Zveřejněné zprávy shrnují závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách a identifikují organizace, které se autorsky podílely na vzniku nejlépe hodnocených výsledků. Hlavním podkladem Modulu 1 jsou profily jednotlivých výzkumných organizací. Profily lze snadno generovat ze zveřejněné interaktivní tabulky seznamu výsledků doplněné pro tento účel o list, který profil graficky vykresluje s hlavními filtry. Hodnocení vybraných výsledků za rok 2018 naleznete zde

Oborová bibliometrická analýza zpracovaná Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentovaná Odbornými panely je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace, které budou zveřejněny následně. Jednoroční zprávy jsou doplněny informací kumulovanou za dva roky. Bibliometrické zprávy za jednotlivé obory s komentáři odborných panelů za rok 2018 jsou zveřejněny zde.

Celkové hodnocení výzkumných organizací (které bude mít stále vzhledem k relativně malému množství podkladů indikativní charakter) bude provedeno na základě výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších, postupem podle Metodiky M17+.

 

Kompletní výstupy z prvního roku implementace M17+ jsou nadále dostupné:

  1. Indikativní škálování všech výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány, výsledky tzv. tripartit https://bit.ly/2lSvU63
  2. MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků
  3. MODUL 2 – Bibliometrické analýzy

 

Zdroj: RVVI