facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Požadavky na hodnotitele vybraných výsledků

8. 3. 2019
Požadavky na hodnotitele vybraných výsledků

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) tento týden schválila požadavky na hodnotitele v rámci hodnocení vybraných výsledků dle Metodiky 2017+. Dokument definuje požadavky na nominace hodnotitelů, na kterých závisí kvalita celého peer-review hodnocení.

V rámci hodnocení výsledků výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ probíhá v Modulu 1 hodnocení vybraných výsledků. Jedná se o 10 % nejlepších výsledků výzkumu uplatněných v daném roce, které výzkumná organizace do hodnocení sama nominuje. Výsledky pak posuzují odborné panely v jednotlivých oborech. KHV nyní specifikovala požadavky na tyto hodnotitele vybraných výsledků, za které ručí jejich navrhovatel:

Hodnotitelé

  1. Jsou významní odborníci z akademického, státního nebo průmyslového výzkumu, nejlépe se zahraničními pracovními zkušenostmi.
  2. Jsou sami autoři vynikajících výzkumných výsledků (doloženo třemi příklady), které publikují v monografiích, časopisech a na konferencích profilujících obor nebo se jimi podílejí na formování významných trendů ve vývoji inovací v ekonomice a společnosti.
  3. Mají ve svém a příbuzných oborech aktuální přehled a rozhled po světovém výzkumu, jeho využití a dopadech. Mají u národní i mezinárodní odborné a výzkumné veřejnosti velkou autoritu (doloženo příkladem mezinárodního uznání nebo práce v mezinárodních profesních výborech či radách).
  4. Mají významné zkušenosti s hodnocením výzkumu, jeho prospěšnosti, využití a dopadů na mezinárodní úrovni (doloženo příkladem). 
  5. Mají čas a chuť se intenzivně věnovat náročné práci na hodnocení vybraných výsledků.

Požadované příklady dokládající kompetenci a zkušenosti hodnotitele budou v návrhu stručně uvedeny a vždy doplněny konkrétními odkazy na podrobnosti, např. na konkrétní publikaci, výsledek, výbor či hodnocení. Zasláním návrhu ručí navrhovatel za to, že konkrétní navrhovaný je schopen a ochoten na hodnocení pracovat.

 

Za RVVI M. Šebek, Z. Strakoš, Š. Jurajda