facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády jednala s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace

31. 3. 2023
Rada vlády jednala s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace

V pátek 31. března 2023 proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Začátek zasedání byl věnován společnému jednání RVVI s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace.

DSC 9165

Helena Langšádlová zahájila schůzi RVVI dne 31. března 2023.

K hlavním bodům jednání dále patřily příprava návrhu o státním rozpočtu na VaVaI 2024+, zpráva o stavu implementace Metodiky 2017+, volby členů do výzkumné rady Technologické agentury ČR či zřízení pracovní skupiny Transfer znalostí.

V úvodu programu proběhlo pracovní jednání členů RVVI s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace. Diskutována zde byla mj. klíčová témata nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, vyšší korelace hodnocení výzkumných organizací s výší poskytované institucionální podpory, otázky snižování administrativní zátěže nebo prohloubení koordinace při přípravě nových programů a vypisování výzev.

„Dnešní setkání s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace je cennou příležitostí projednat otázky u jednoho stolu a sdílet pohledy a zkušenosti. Jsem ráda, že byla diskutována celá škála témat,“ sdělila k výsledkům jednání ministryně Helena Langšádlová.

RVVI dále navrhla vládě z výsledku volby jmenovat nové dva členy výzkumné rady Technologické agentury ČR, a to PhDr. Pavla Barana, CSc., za akademickou sféru a Ing. Jiřího Reisse, CSc., MBA, za sféru podnikatelskou.

Členové RVVI schválili materiál Návrh státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2024+, který bude nyní předložen do meziresortního připomínkového řízení. Rada navrhuje objemy výdajů ve výši 47,8 mld. Kč na rok 2024, 50,7 mld. Kč na rok 2025 a 50,1 mld. Kč na rok 2026. Pro rok 2024 je celkový objem financování navržen o 7,6 mld. Kč vyšší, než jsou výdaje roku 2023.

Ministryně Langšádlová je připravena na vládě prosazovat navýšení rozpočtu na vědu a výzkum, které je nezbytné zejména z důvodu zachování reálné hodnoty prostředků na výzkum, vývoj a inovace. „Navýšením výdajů na vědu a výzkum usilujeme o udržení stability celého systému. Je třeba reagovat na rostoucí výdaje výzkumných organizací způsobené inflací. Rozpočet reflektuje priority, a to excelenci, podporu lidských zdrojů ve vědě a transfer,“ sdělila ke své misi ministryně.

Veřejné finanční prostředky vložené do vědy, výzkumu a inovací mají dlouhodobý pozitivní vliv na růst hrubého domácího produktu a na zvýšení budoucích daňových příjmů.

V druhé části jednání seznámil hlavní koordinátor hodnocení, prof. Tomáš Polívka, členy RVVI se stavem implementace Metodiky 2017+ po ukončeném pětiletém cyklu hodnocení. V daném období bylo zhodnoceno přes 13 300 vybraných výsledků a vypracováno více než 26 tisíc posudků. Bibliometricky bylo zpracováno 100 tisíc výsledků, jejichž oborovou analýzu komentovalo celkem 40 odborných panelů.

RVVI zřídila novou pracovní skupinu Transfer znalostí. Problematika transferu je jedním z pilířů programového prohlášení vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Hlavním cílem pracovní skupiny je posílení transferu výsledků a zhodnocování výsledků jak ve spolupráci s firmami, tak i v podobě prodejů licencí a zakládání spin-offů, a v neposlední řadě i provazování výsledků vědy s veřejnou správou, využívání poznatků pro tvorbu veřejných politik.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Vláda ČR