facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnocení programů TA ČR

27. 6. 2017
Hodnocení programů TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) velmi vítá další studie analyzující programy státní podpory výzkumu a inovací a hodlá i nadále spolupracovat v této oblasti například sdílením dat pro výzkumné účely.

Prozatím ze studií TA ČR a externích studií (zejména CERGE-EI, skupina dr. Martina Srholce) předběžně vyplývá, že veřejná podpora v našich programech nevytěsňuje soukromý kapitál, dochází k pozitivním efektům na ekonomiku podniků (tržby, zisk a návratnost aktiv u podpořených podniků se zdají být v důsledku podpory z programu ALFA vyšší) a potvrzují motivační účinky těchto dotací na sklon firem žádat o ochranu duševního vlastnictví.

Ačkoliv zatím žádný z programů (s výjimkou programu BETA) nebyl ukončen a pouze velmi malá část z podpořených projektů je více než 1 rok po ukončení řešení, provádí TA ČR kromě monitoringu všech programů rovněž podrobnější evaluace. U nově zahajovaných programů se jedná o tzv. ex-ante evaluace, ale u běžících programů se jedná o průběžné evaluace. V rámci komplexní evaluace se používají mimo jiné i výše zmíněné studie a postupy. Kompletní přehled ZDE.

Hodnocení programů patří mezi základní činnosti všech inovačních agentur, a to nejen evropských, a také proto se TA ČR jako člen TAFTIE (sdružení evropských inovačních agentur) aktivně účastní příslušných pracovních skupin. Jedním z výsledků těchto pracovních skupin, zabývající se sladěním přístupů hodnocení programů, byl tzv. „evaluační referenční model TAFTIE“. TA ČR implementoval zásady tohoto modelu do svých činností a vnitřních předpisů (viz např. Směrnice o řízení programů SME-26). Současně TA ČR plní příslušná usnesení vlády, platná pro poskytovatele (např. usnesení Vlády ČR ze dne 13. května 2015 č. 351 k Základním principům přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací).

O hodnocení programů podpory aplikovaného výzkumu píše ve svém blogu místopředseda TA ČR Martin Bunček.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR