facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Úspěšnost projektových návrhů ERC v programu Horizont Evropa

3. 9. 2022
Úspěšnost projektových návrhů ERC v programu Horizont Evropa

Technologické centrum AV ČR připravilo další analýzu statistik účasti v programu Horizont Evropa. Tentokrát se zaměřilo na úspěšnost projektových návrhů v grantech Evropské rady pro výzkum. Jak ale úspěšnost stanovit? A jak jsou na tom žadatelé s českou národností?

Ve strukturách rámcových programů těžko najdeme oblast, která se těší většímu zájmu u odborné veřejnosti i samotných výzkumníků, než jsou granty Evropské rady pro výzkum – ERC. Účast v projektech tzv. hraničního výzkumu je velmi často předmětem nejrůznějších analýz a přehledových statistik. Některé z nich prezentuje samotná ERC, další jsou publikovány v analytických výstupech EK či v národních zprávách o účasti v RP, případně v dalších dokumentech týkajících se oblasti VaVaI. Jedním z nejčastěji uváděných a kalkulovaných statistických výstupů je úspěšnost projektových návrhů předkládaných uchazeči o grant ERC prostřednictvím výzev daného RP.

Úspěšnost projektových návrhů lze stanovit několika způsoby. Nejčastěji se používá jednoduchý poměr počtu grantů ERC, které obdržely finanční podporu z RP ke všem podaným a vyhodnoceným návrhům projektů (do kalkulace nejsou tedy zahrnuty tzv. ineligible návrhy, které neprošly kontrolou přípustnosti a způsobilosti – Admissibility and Eligibility Check).

Ačkoliv je kalkulace úspěšnosti projektových návrhů velmi často používaným indikátorem účasti v rámcových programech, nenabízí jinak velmi dobrá a komplexní interaktivní vizualizace Horizon Dashbord příliš mnoho možností, jak úspěšnost projektových návrhů spočítat. (Pozn.: Důvodem je zejména citlivost některých dat spojených s projektovými návrhy.) To platí zejména pro priority ERC a MSCA, kde je úspěšnost projektových návrhů velmi často posuzována nejen z pohledu institucí, ale rovněž z pohledu výzkumníků. Z těchto důvodů zde, alespoň v základních obrysech, prezentujeme úspěšnost projektových návrhů předložených žadateli o grant ERC do prvních výzev programu Horizont Evropa.

20220826TCAVCRuspesnost1

20220826TCAVCRuspesnost2

20220826TCAVCRuspesnost3

20220826TCAVCRuspesnost4

Výše uvedené čtyři grafy jsou dosti výmluvné. Je zřejmé, že úspěšnost návrhů projektů výzkumníků české národnosti, kteří zamýšleli grant ERC řešit v prostředí zahraničních hostitelských institucí, je vyšší než úspěšnost projektových návrhů z pera výzkumníků české národnosti, kteří hodlali grant ERC řešit v hostitelských institucích se sídlem v ČR. Tato skutečnost byla analyzována i v programu H2020 – viz zpráva o účasti ČR v H2020, str. 31, což znamená, že je možné i nadále pokračovat v úvaze, že zahraniční výzkumné prostředí (zpravidla ve významných západoevropských institucích) příznivě ovlivňuje kvalitu projektového návrhu a šanci na jeho úspěšnou realizaci.

Z výše prezentovaných grafů je rovněž patrné, že zahraniční výzkumníci, kteří uvedli v návrhu projektu jako hostitelskou instituci z ČR, nebyli ve velké většině úspěšní a jejich projektové návrhy se nedočkaly finanční podpory z rozpočtu programu Horizont Evropa.

 

TC logo aktuálníAutor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum AV ČR