facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko-francouzské programy i letos podpoří další mladé vědce a studenty

20. 5. 2022
Česko-francouzské programy i letos podpoří další mladé vědce a studenty

V rámci letošního ročníku programu Barrande Fellowship Programme získá podporu 22 studentů napříč různými obory a disciplínami. Stipendium ale nově získají i další studenti prostřednictvím programu EIFFEL a France Excelence Europe.

Barrande2

V úterý 17. května 2022 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení nových stipendistů dalšího ročníku francouzsko-českého stipendijního programu pro doktorandy Barrande Fellowship Programme, který společně řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Francouzské velvyslanectví v České republice.

Při této příležitosti byli také oceněni čeští vítězové stipendijních programů EIFFELFrance Excellence Europa. Slavnostnímu večeru předsedali náměstkyně ministra školství Radka Wildová a francouzský velvyslanec Alexis Duterte, kteří při této příležitosti předali výhercům osvědčení o dosažených výsledcích.

Alexis Duterte zdůraznil, že podpora vědy je pro francouzskou stranu dlouhodobým závazkem - doktorská stipendia se podporují už více než 30 let. Vše vnímá jako strategickou investici do lidského kapitálu prostřednictvím podpory mladých výzkumníků a výzkumnic. Radka Wildová vzpomenula probíhající reformu doktorského studia v Česku a ocenila, že program přispívá významnou měrou ke zvýšení internacionalizace českého vysokého školství.

V rámci programu Barrande Fellowship se výběrového řízení na získání grantu pro podporu mobility do Francie nebo České republiky zúčastnilo 49 kandidátů studujících na české nebo francouzské vysoké škole. Posuzována byla vědecká kvalita jejich projektu a relevance jejich žádosti o cestu do zahraničí. Kandidáty hodnotilo 6 výběrových komisí složených z 22 českých a francouzských profesorů a vědecko-výzkumných pracovníků.

V rámci programu bylo uděleno celkem 22 stipendií, z toho 6 studentům z Francie16 studentům z České republiky v kategoriích fyzika a inženýrství, chemie, biologie a zdravotnictví, humanitní a společenské vědy, biologie a životní prostředí a nakonec matematika a informační technologie.

IFP2

Stipendijní program pro ty nejlepší studenty

Na akci byli též oceněni čeští vítězové francouzských programů mobility EIFFEL a France Excellence Europa, které koordinuje francouzské Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí.

Stipendijní program EIFFEL, který spravuje francouzské ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci, umožňuje francouzským vysokoškolským institucím získat nejlepší zahraniční studenty pro magisterské a doktorské studijní programy v oblasti vědy a techniky (biologie a zdraví, ekologická transformace, matematika a digitální vědy, technické vědy) a humanitních a společenských věd (historie, francouzský jazyk a reálie, právo a politologie, ekonomie a management). V rámci tohoto velmi konkurenčního programu byli letos vybráni 2 čeští studenti.

Stipendijní program France Excellence Europa pak byl zahájen letos francouzským Ministerstvem pro Evropu a zahraniční věci u příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské unie. Umožňuje studentům z 26 zemí Evropské unie získat stipendium pro magisterské studium na francouzské vysoké škole. Možná témata jsou různorodá: Kultura a kulturní dědictví, Vzdělávání, Pedagogika, Francouzský jazyk a reálie, Cizí jazyky a reálie, Evropská studia, Politické a právní vědy, Zdravotnictví, Vědy o životním prostředí, Informační technologie. Do prvního ročníku programu byli vybráni 4 čeští studenti, kteří ve Francii absolvují magisterské studium v oborech jako evropské záležitosti, literatura, správa dat a móda.

Na slavnostním večeru vystoupili také stipendisté z minulých let. Vojtěch Schánilec z Vysokého učení technického v Brně navštívil Université Grenoble Alpes. Ocenil obrovský přínos zahraničního pobytu, přestože bylo nutné překonávat některé drobné překážky v podobě opuštění komfortní zóny, odloučení od svých blízkých či vysokou administrativní zátěž. Radí nenechávat papírování na poslední chvíli a být aktivní, vytvořit si kontakty a zajímat se o práci svých kolegů. „Nevěnujte se pouze studiu, udělejte si čas i na sebe. Potkal jsem mnoho studentů, kteří se věnovali pouze práci a následně vyhořeli," podělil se o své zkušenosti Schánilec.

Hana Delalande z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity absolvovala krátkodobou stáže na University of Nantes. Hana kontaktovala výzkumné centrum sama, mezi organizacemi do té doby neexistovala žádná spolupráce. Hana si myslí, že nejtěžší bylo dostat samotné stipendium, zbytek byl z jejího pohledu téměř bez problémů. „Nevzdávejte se, když narazíte na nějaké problémy. Využijte možnost potkat se s ostatními doktorskými studenty a kolegy z oboru. Objevování cizích kultur, diskuse témat z různých úhlů pohledu a networking jsou nejdůležitější," radí ostatním Hana.

Slavnostní ceremoniál na počest třetího ročníku programu byl vyjádřením kontinuity programu a dokládá ochotu MŠMT a Francouzského velvyslanectví pokračovat ve spolupráci, což paní náměstkyně Wildová a pan velvyslanec Duterte stvrdili podpisem Memoranda o programu.

IFP memorandum2

 Náměstkyně Radka Wildová a velvyslanec Alexis Duterte

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT, AV)

Zdroj a fotografie: Francouzský institut v Praze