facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Český překlad stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD

8. 8. 2017
Český překlad stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje český překlad stěžejní kapitoly definic Frascati manuálu OECD. Tato kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Dokument upravuje zejména metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (VaV), ale odkazují se na něj i evropská pravidla veřejné podpory (např. NK č. 651/2014).

Aktuální vydání vyšlo v říjnu 2015 a obsahuje nové kapitoly týkající se praktických aspektů sběru VaV dat v různých odvětvích, včetně příkladů, a zahrnuje rovněž oblast nepřímé podpory VaV, jako je například daňové zvýhodnění.

Ačkoliv český překlad této stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD bude sloužit primárně pro vnitřní potřebu TA ČR, dochází k jejímu zveřejnění po akceptaci překladu ze strany OECD. Pro zajištění kvality překladu byl překlad předložen odborné veřejnosti připomínkám od 4.4.2017 a následně prošel redakční úpravou. Český překlad byl akceptován ze strany OECD.

Frascati manuál ke stažení zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR