facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CzechGlobe zastřeší výzkumné konsorcium v rámci EIT Climate-KIC

7. 5. 2019
CzechGlobe zastřeší výzkumné konsorcium v rámci EIT Climate-KIC

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) se po sedmi letech vyjednávání stal členem Klimatického inovačního společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT Climate-KIC). Pro země V4 bude navíc CzechGlobe fungovat jako „hub“ zastřešující výzkumnou spolupráci v oblastech zasažených klimatickou změnou.

Ekosystémová stanice Bílý Kříž

Na základě výsledků více než ročního hodnocení prováděného zástupci EIT se CzechGlobe stal jedním z prvních českých subjektů zapojených do EIT a prvním v EIT Climate-KIC. Klimatické inovační společenství u CzechGlobe ocenilo již dosažené kvalitní mezinárodní výsledky, interdisciplinární výzkum a unikátní infrastrukturu, která poskytuje podmínky pro špičkový základní i aplikovaný výzkum.

EIT Climate-KIC je znalostní a inovační společenství, které se snaží urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství. S podporou Evropského inovačního a technologického institutu identifikuje a podporuje inovace, které pomáhají společnosti zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobovat se jí. Dekarbonizovanou udržitelnou ekonomiku vnímá jako nutnost k předcházení katastrofických změn klimatu, ale také jako množství příležitostí pro podnikání a společnost.

CzechGlobe bude v regionu V4 plnit roli EIT Climate CEE Hub, přičemž zastřeší výzkumnou spolupráci v oblasti chytrého zemědělství a dalších sektorech zasažených klimatickou změnou. Vznikne konsorcium vědeckých institucí, univerzit a inovačních firem zaměřených především na zemědělské a lesní ekosystémy, jehož cílem bude přenášet do praxe vědecké poznatky jak v oblasti adaptace (zvýšení odolnosti vůči suchu, vysokým teplotám, zadržování vody v půdě a krajině), tak v oblasti zmírňování klimatické změny (vázání uhlíku, snížení emisí skleníkových plynů).

 

Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR