facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další ročník vzdělávání v oblasti VVI zahájen

26. 12. 2021
Další ročník vzdělávání v oblasti VVI zahájen

Od dubna 2022 startuje již čtvrtý ročník programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoji a inovací (MPA VVI), který pořádá společnost alevia. Tentokrát ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem AV ČR.

Diplomy MPA 18

Vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací poskytuje unikátní vzdělání, které v takto komplexní podobě není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů. Obsahově se mu přibližuje navazující magisterský studijní program Management vědy, který se vyučuje od podzimu 2021 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Od svého zahájení v roce 2017 se ho účastní představitelé velmi široké cílové skupiny - projektoví manažeři a manažerky a pracovníci na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, pracovníci ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, zaměstnanci center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažeři na národní a regionální úrovni nebo zástupci subjektů z aplikační sféry. To je také jedna z velkých přidaných hodnot celého kurzu – v rámci interaktivní formy výuky si zkušenosti sdělují účastníci z různých institucí a celé České republiky.

Klára Zedníková ze společnosti mmcité například zdůraznila, že se jednalo o „objevná a velmi zajímavá setkání, při kterých máte možnost s odborníky z různých oborů propojovat svět akademiků s docela odlišnou aplikační sférou a světem byznysu.“ To potvrdila i další absolventka, Tereza Smržová z Univerzity Karlovy, která kromě rozšíření obzorů a naučení se spoustě nových věcí „hlavně poznala skvělé kolegyně a kolegy ze všech koutů ČR“.

Během patnácti měsíců se účastníci potkají celkem na dvanácti dvoudenních modulech, které jsou zaměřeny od aktérů a právního rámce výzkumu, vývoje a inovací, přes specifika transferu technologií, až po medializaci a komunikaci výsledků výzkumu a vývoje. V průběhu každého modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy. Celý program je zakončen napsáním odborného článku na vybrané téma, který je publikován ve sborníku konference zaměřené na vědní politiku SCI-PO.

Lektoři se rekrutují z řad expertů na danou problematiku, kteří jsou ochotni se s účastníky podělit o své bohaté zkušenosti. Namátkou můžeme jmenovat například Evu Janouškovcovou z Masarykovy univerzity, Martina Fuska z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Michala Pazoura z Technologického centra AV ČR, Martina Bunčeka z Technologické agentury či Karla Zusku z Advokátní kanceláře ZUSKA, HOLEC & Partneři.

DSCN7003

Pilotní ročník komplexního vzdělávacího programu MPA VVI byl zahájen v dubnu 2017 a probíhal v prostorách Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Osm prvních absolventů celého programu předneslo své závěrečné práce na konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018, která se konala 20. 9. 2018 v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR. Druhý ročník programu MPA VVI probíhal od dubna 2018 do června 2019 v Hotelu U Tří Korunek na pražském Žižkově, kde bylo pro účastníky kromě samotného vzdělávání zajištěno také ubytování a stravování. Zájemci o ukončení celého programu MPA VVI (těch bylo sedm) přednesli své příspěvky na druhém ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019 dne 26. 9. 2019 v Praze. Třetí, a zatím poslední ročník programu, byl podstatným způsobem ovlivněn probíhající covidovou pandemií. Až na dvě výjimky byly všechny moduly realizovány prostřednictvím on-line přednášek. Tento ročník úspěšně ukončilo šest účastnic a jejich příspěvky jsou součástí sborníku z konference SCIPO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Jedním z absolventů programu MPA VVI je také Roman Badík, na kterého se můžeme těšit také v roli lektora. „Díky vzdělávacímu programu MPA VVI jsem si rozšířil své znalosti o další aspekty výzkumné politiky, které potřebuji ke své práci. Ocenil jsem zejména praktické pojetí všech modulů a možnost diskutovat s lektory, kteří byli vždy odborníky na své téma. Díky programu jsem také poznal kolegy na obdobných pozicích v ČR, s kterými doufám budu spolupracovat i v budoucnu“, dodává Roman, v současné době CEO ve společnosti Enantis.

Ročník MPA VVI 2022/2023 se tentokrát uskuteční v Hradci Králové v úzké spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Registrace je již otevřená a můžete se přihlašovat do konce února 2022. Kdo se nechce anebo nemůže zúčastnit celého programu, může zvolit pouze vybrané moduly, které ho zajímají. Přehled a registrační formulář najdete zde.

 

 

Autor: alevia