facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Elektrotechnické a informatické fakulty zakládají česko-slovenskou alianci

1. 6. 2023
Elektrotechnické a informatické fakulty zakládají česko-slovenskou alianci

V polovině května se uskutečnil další ročník Setkání fakult elektrotechnických a podobných technických vysokých škol a univerzit ČR a SR – FELAPO 2023. Jedná se o významné setkání vedoucích pracovníků elektrotechnických a informačních fakult - děkanů, proděkanů, tajemníků a předsedů akademických senátů v oblasti elektrotechniky a informatiky.

CVUT aliance

Tato akce, která se od roku 1990 koná každoročně, se stala prostředkem pro sdílení informací, řešení problémů a prezentaci nejnovějších trendů a zkušeností.

Jedním z největších přínosů letošního FELAPA je formální založení „Aliance pro elektrotechniku a informatiku“. Tato aliance, která je složena z elektrotechnických a informatických fakult v České a Slovenské republice, se stala významným celkem pro společné aktivity v této oblasti. Aliance si klade za cíl koordinovat a podporovat spolupráci mezi fakultami, sdílet zdroje a znalosti a společně směřovat k inovacím a rozvoji v elektrotechnice a informatice.

Fakulty se v organizaci setkání střídají, FELAPO 2023 si vzala na starost Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Do zámku v Liblicích vyslalo své zástupce celkem 16 fakult, z toho 11 z České republiky, 5 ze Slovenska.

Děkan pořádající Fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta je přesvědčen, že užší spolupráce elektrotechnických a informatických fakult povede k dalšímu rozvoji oboru. „Elektrotechnické a informatické vzdělání je klíčové nejen pro domácí průmysl, ale jeho význam roste i pro další obory a celou českou společnost tím, jak technologie stále více ovlivňují i podobu dalších profesí,“ uvedl pro Petr Páta.

FELAPO 2023 přineslo mnoho příležitostí k diskusím, sdílení poznatků a navázání nových kontaktů. Diskuse se během setkání zaměřovaly na různá dílčí témata, která jsou důležitá ve výuce, výzkumu nebo vztazích s průmyslovými partnery. Účastníci setkání sdíleli své zkušenosti a poznatky týkající se spolupráce s firmami, jednání s partnery, ochrany duševního vlastnictví, strategického řízení a dalších podobných výzev. Z těchto diskusí vyplývá, že tyto problémy jsou obecně sdíleny mezi účastníky setkání a jejich řešení je klíčové pro rozvoj oboru.

 

Zdroj: České vysoké učení technické v Praze