facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak si vedou české instituce ve strategických partnerstvích vysokoškolského sektoru?

13. 2. 2021
Jak si vedou české instituce ve strategických partnerstvích vysokoškolského sektoru?

České instituce patřily v uplynulém období Erasmus+ v mezinárodním srovnání mezi aktivní realizátory strategických partnerství. V polovině ledna schvalovací komise schválila dalších 15 projektů strategických partnerství. Přinášíme přehled o tom, jak se v programovém období 2014-2020 těmto projektům v České republice dařilo.

Velký nárůst zájmu

Jak potvrzuje Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Domu zahraniční spulupráce: „Česká republika v posledních letech zažívá velký zájem o projekty strategických partnerství. Zatímco v roce 2014 jsme byli schopni podpořit 4 projekty, v roce 2020 jsme podpořili již 25 projektů z řádné výzvy a z mimořádné podzimní výzvy ještě dalších 15 projektů. Jak vidíte, nárůst je mnohonásobný, což nás samozřejmě těší, protože se ukazuje, že v rámci internacionalizace vysokoškolského prostředí mají projekty strategických partnerství své nezastupitelné místo.”

Mezi pětici nejaktivnějších univerzit patří Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Univerzita KarlovaVysoká škola ekonomická v Praze.

Mezinárodní srovnání

Za celé programové období Erasmus+, tedy v letech 2014-2020, se české instituce zapojily celkem do 212 projektů, z nichž 59 projektů české instituce přímo koordinovaly. České instituce nejvíce spolupracovaly s polskými koordinátory (27 projektů), s německými (16 projektů), slovenskými (14 projektů) či s těmi španělskými (10 projektů). Na dalších místech, kde se ukazuje česká účast, se objevují projekty z Nizozemska, Spojeného království, Belgie a Turecka.

Napříč celou Evropou se v letech 2014-2020 realizovalo celkem 1659 projektů strategických partnerství, přičemž ve výzvě 2020 se Česká republika ukázala jako pátá nejaktivnější po Polsku, Španělsku, Německu a Francii.

Fig5

Projekt Astronomického ústavu v oblasti astronomie. Pohled na západ Slunce a teleskop GTC připravený k pozorování.

Mimořádná podzimní výzva

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit na podzim roku 2020 mimořádnou výzvu. Do výzvy se mohly přihlásit ty instituce, které chtěly finančně podpořit projekt v oblasti partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání. Dům zahraniční spolupráce přijal 26 žádostí, ze kterých bylo 15 projektů schváleno k financování. Jak uzavírá Jan Slavíček, odborný referent programu Erasmus+„Tyto projekty zaměřené na digitální vzdělávání začnou své projektové období v následujících měsících a věřím, že efektivně pomohou vysokým školám v současné situaci, kdy je kladen zvýšený důraz na online výuku a vzdělávání.”

1 1

Projekt Moravské vysoké školy Olomouc v oblasti geoinformatiky. Týmová setkání a diskuse.

Strategická partnerství v kostce

Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru jsou projekty, jejichž cílem je vytváření inovativních vzdělávacích výstupů, postupů a myšlenek a kde je důraz kladen na propagaci a šíření výsledků. Do takového partnerství musí vstoupit alespoň 3 organizace ze 3 programových zemí a délka trvání projektu jsou 2 až 3 roky. Do projektů se mohou zapojit nejen vysokoškolské instituce vlastnící ECHE, ale také podniky, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice či další vzdělávací instituce. Více o strategických partnerstvích včetně příkladů dobré praxe naleznete v nové brožurce Spolupráce univerzit napříč Evropou.

 

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce 

Foto: Dům zahraniční spolupráce