facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní cenu Česká hlava 2021 získal Vladimír Kučera

6. 12. 2021
Národní cenu Česká hlava 2021 získal Vladimír Kučera

Hlavní Národní cenu Česká hlava získal Vladimír Kučera, expert na teorii systémů a automatického řízení. Jeho nominaci schválila vláda již v listopadu tohoto roku. Národní cena vlády se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. Vedle této hlavní ceny se Česká hlava uděluje ještě v několika dalších kategoriích, v nichž bylo oceněno celkem pět vědců a jedna firma. 

342 CH 211205 KM6 1837

Laureáty vybrala z desítek nominací odborná porota složená z předních českých vědců, jako je emeritní rektor VŠE Richard Hindls, psychiatr Cyril Höschl, bývalý předseda AV ČR Václav Pačes, místopředseda AVČR Zdeněk Havlas a další.

Hlavní Národní cenu vlády ČR za celoživotní dílo získal Vladimír Kučera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), jehož počítačové algoritmy jsou masově využívány předními světovými firmami v automobilovém či leteckém průmyslu. Kučera v minulosti působil také jako dlouholetý ředitel Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR (AV) a jako děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

„Objevit nový poznatek s množstvím citací a aplikací je úspěch, ale vůbec největším úspěchem je výsledek, který vědecká komunita po autorovi pojmenuje,“ říká Vladimír Kučera. „Získal jsem již řadu ocenění, ale České hlavy si vážím ze všech nejvíce. Je pro mě také povzbuzením pro další tvůrčí práci,“ dodává.

295 CH 211205 KN6 1149 1

Vladimír Kučera si přebírá ocenění

Cenu Invence společnosti ABB získal Jiří Potůček za vývoj softwaru, který zajišťuje optimální dávkování léků pacientovi. Cena Invence společnosti se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.

Za výzkum léčebných metod fibrilace srdečních síní dostal Pavel Osmančík ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy cenu Lorem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Tato cena se uděluje za objev či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.

Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala firma Final Tools za vývoj nástrojů a technologii na obrábění velmi přesných děr do materiálů s odchylkou jen několika mikrometrů. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací. Cenu za společnost Final Tools převzal Libor Jílek .

Mezi mladými vědci upoutala porotu nejvíce práce Martiny Hákové z královéhradecké Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, která vyvinula s pomocí nanomateriálů prostředky a metody rychlých laboratorních analýz vzorků. Díky jejímu výzkumu teď laboratoře mohou udělat kompletní rozbory vody, půdy nebo potravin během několika minut. Za svou práci získala cenu Doctorandus za technické vědy. Tato cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

Stejnou kategorii Doctorandus, ale za přírodní vědy získal Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu AV ČR za vývoj nového typu antiferromagnetů. Jejich pomocí lze zajistit vedení elektrického proudu prakticky beze ztrát. Jeho objevy přispěly k ustanovení nového oboru topologické antiferromagnetické nanoelekroniky a v budoucnu mohou vést například k zvýšení výdrže elektronických zařízení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Česká hlava, ČVUT v Praze 

Foto: ČVUT v Praze