facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI projednala Analýzu stavu českého výzkumu, vývoje

16. 12. 2022
RVVI projednala Analýzu stavu českého výzkumu, vývoje

V pátek 16. prosince 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 385. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada mj. otevřela diskusi k materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“.

„Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“, je každoročně zpracována Úřadem vlády a poskytuje přehled o nejdůležitějších aspektech VaVaI v České republice. Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2021 činily 37,5 mld. Kč. Pro podporu českého systému VaVaI jsou také důležité veřejné zahraniční zdroje, a to zejména strukturální fondy a rámcové programy EU, ty podle Českého statistického úřadu byly v roce 2021 ve výši 8,4 mld. Kč.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v ČR v letech 2012–2021 podle zdrojů financování (v běžných cenách)

20221216VydajenaVav

Česká republika má silnou průmyslovou i výzkumnou základnu a moderní výzkumné infrastruktury, ale potřeby podnikatelské a výzkumné sféry se ne vždy potkávají, což se odráží v doposud stále nízké míře spolupráce těchto dvou sfér. „Pro systém řízení VaVaI v ČR je nesmírně důležité i nastavení nástrojů nepřímé podpory tak, aby zvyšovalo zapojení soukromých výdajů VaVaI a zlepšení aplikace výsledků do praxe“, uvedla ministryně Langšádlová.

V ČR pracovalo ve VaVaI v roce 2021 téměř 85 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek). Jedním z přetrvávajících problémů v této oblasti je nízké zastoupení žen. „Vytváření dobrých podmínek pro vědkyně a vědce, slaďování rodinného života s prací ve vědě stejně jako návratovou politiku pro úspěšné vědce, kteří se po kariéře v zahraničí vrací do České republiky, považuji za nesmírně důležité“, zdůraznila při projednávání materiálu ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Helena Langšádlová.

Dokument „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“ bude po schválení vládou uveřejněn na stránkách RVVI.

Radě byl také předložen harmonogram jednání k návrhu rozpočtu na VaVaI na období 2024+, kdy podle tohoto návrhu budou počátkem roku projednávány návrhy, které do 20. ledna 2023 předloží správci jednotlivých rozpočtových kapitol. Podle harmonogramu pak v únoru 2023 proběhnou o těchto návrzích jednání zástupců Rady se zástupci poskytovatelů.

Na svém 385. zasedání RVVI také projednala Plán činnosti vědecké rady GA ČR a výzkumné rady TA ČR pro rok 2023, plány představili na zasedání zástupci obou organizací, Petr KonvalinkaMartin Fusek z TAČR a Petr BaldrianFrantišek Štěpánek z GAČR.

O stavu přípravy a implementace OP PIK informoval Radu Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu. RVVI se také seznámila s průběhem tripartitních jednání po 5. roce implementace Metodiky 2017+ a schválila rámcový plán činnosti KHV pro rok 2023.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace