facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Usnesení ze 139. zasedání Pléna ČKR

20. 2. 2017
Usnesení ze 139. zasedání Pléna ČKR

Dne 16. 2. 2017 se konalo 139. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR). Jednalo se o Metodice 17+, institucionální podpoře i navýšení alokace na excelentní výzkum.

Na olomouckém zasedání kromě jiného ustavili rektoři pracovní skupinu pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválenou Vládou ČR.

Rektoři také považují za nutné, aby v rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo financováno co nejvíce projektů, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní. ČKR tedy žádá navýšení alokace prostředků pro tuto výzvu.

Společně s Akademií věd ČR požaduje ČKR zvyšování institucionální podpory vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR.

Text celého usnesení si můžete přečíst zde.