facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropský summit přinesl snížení rozpočtu na vědu a výzkum

24. 7. 2020
Evropský summit přinesl snížení rozpočtu na vědu a výzkum

Vedoucí představitelé Evropské unie se dohodli na balíčku obnovy a rozpočtu na roky 2021–2027, který EU po pandemii pomůže upevnit její pozici a zároveň podpoří investice do zelených a digitálních technologií. Z částky 1,82 bilionu eur bude pro program Horizon Europe nakonec vyčleněno pouze 80,9 miliardy, tedy výrazně méně, než navrhovala Evropská komise a požadoval Evropský parlament.

MEPs welcome EU summit climate goals but criticise lack of budget ambition 49239057392

Během vyjednávání, která probíhala od 17. do 21. července, byl rozpočet na budoucí program výzkumu a vývoje hned několikrát snížen. Před začátkem rozpočtového summitu byli zastánci Horizon Europe připraveni získat podporu z jednorázového fondu obnovy ve výši 13,5 miliardy eur. Konečný rozpočet toto číslo snížil na 5 miliard eur.

Podle závěrečného ustanovení Rady EU zůstane základní rozpočet Horizon Europe na úrovni, ve které se nacházel před summitem - ve výši 75,9 miliardy eur (podle cen z roku 2018). I to však představuje snížení z původního květnového plánu Evropské komise, který chtěl pro výzkumný program získat 80,9 miliardy eur.

Proti snížení alokace se zvedla vlna nevole

Paul Webb, vedoucí oddělení, které má v rámci Evropské komise na starost rozpočet programu, na Twitteru uvedl, že považuje za „znepokojující, že se Horizon Europe zdá být při jednáních o rozpočtu dojnou krávou“. To, že se úředníci Komise takto vyjádří uprostřed jednání Rady, je považováno za vzácnost. V posledních dnech se však k Webbovi připojuje stále hlasitější sbor poslanců Evropského parlamentu, zástupců Evropské výzkumné rady (ERC) a dalších zastánců výzkumu. Ti čtvrtý den summitu zahájili online kampaň na obranu programu výzkumu a inovací.

Také podporovatelé univerzit a podniků žádají vyšší prostředky na financování výzkumu z fondu obnovy. „V době, kdy politici a občané vzhlížejí k vědě a žádají o nalezení zázračného řešení krize způsobené COVID-19, se přední představitelé rozhodnou snížit rozpočet na výzkum - jak šílené to je?“ vyjádřila se k situaci například Marta Agostinho, koordinátorka EU-LIFE, aliance 14 předních výzkumných institucí v oblasti věd o živé přírodě, mezi něž patří i brněnský CEITEC.

Stejně tak je neobvyklé, aby za svůj rozpočet veřejně bojovala agentura EU, nicméně právě i ERC vyjádřila přání, aby byly finanční prostředky na vědu během jednání ušetřeny škrtů: „Nedokážeme si představit, že by mohli evropští vůdci takovým razantním způsobem snížit rozpočet, a zároveň spoléhat na odhodlání a dovednosti evropských výzkumných pracovníků, kteří bojují proti probíhající pandemii a kteří by měli být připraveni řešit neočekávané výzvy v budoucnu,“ uvedla agentura na svém webu.

Ve skutečnosti se konečný rozpočet Horizon Europe, pokud vezmeme v úvahu také příspěvek Velké Británie, přiblížil úrovni financování svého předchůdce – Horizontu 2020. Podle údajů, které vyloučily účast Spojeného království a které předložila Komise, Evropská unie na program Horizont 2020 vyčlenila částku 67,06 miliardy eur (v cenách roku 2018). Celkový rozpočet programu Horizont 2020, je-li zahrnut příspěvek Británie od roku 2014, byl 76,26 miliardy eur.

Jednání stále nejsou u konce

Rozpočet EU od roku 2021 do roku 2027 činí 1,82 bilionu eur, včetně 750 miliard eur ve zvláštním fondu pro obnovu po pandemii. Hned po tomto speciálním fondu tvoří největší část rozpočtu oblast zemědělství a soudržnosti. V průběhu pandemie se navíc vynořila myšlenka, že bude nutné vytvořit speciální nový program EU pro zdravotnictví. Tato vize nicméně plyne z dlouhodobé touhy členských států zabránit tomu, aby instituce EU zasahovaly do jednotlivých národních zdravotních programů.

„Dosáhli jsme dohody o balíčku obnovy a evropském rozpočtu na příštích 7 let. Bylo to těžké jednání v těžkých časech, a to pro všechny Evropany bez výjimky. Byl to vyjednávací maraton, který skončil úspěchem pro všech 27 členských států, ale zejména pro jejich občany. Je to skvělá a silná dohoda. A co je nejdůležitější, je to ten správný obchod pro Evropu ve správnou dobu,“ vyjádřil se k jednání předseda Evropské rady Charles Michel.

Příběh o rozpočtu však prozatím nekončí. Jako další bude mít slovo Evropský parlament, a ten obvykle podporuje financování výzkumu mnohem více než jednotliví ministři financí. To znamená, že boj o více peněz na výzkum se nyní přesune do parlamentních výborů a vytvoří prostor pro vyjednávání mezi třemi největšími orgány EU: Parlamentem, Komisí a Radou.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: ScienceBusiness (12), Evropská rada, ERC