facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Informace o programu Horizont 2020 v souvislosti s Brexitem

21. 12. 2018
Informace o programu Horizont 2020 v souvislosti s Brexitem

Kancelář Velké Británie pro VaVaI (UK Research Office - UKRO) nedávno vydala informační leták s cílem poskytnout nejnovější informace o současné situaci Spojeného království v souvislosti s programem Horizont 2020 a dalšími systémy financování EU.

Uvádí, že po vystoupení z Evropské unie se Spojené království bude i nadále účastnit programů Unie financovaných z víceletého finančního rámce na období 2014-2020 až do jejich ukončení.

V případě, že Spojené království opustí EU bez dohody, vláda zajistí financování pro všechny úspěšné návrhy předložené před vystoupením institucemi ze Spojeného království (O tom již dříve informoval také Otakar Fojt, britský vědecký atašé v České republice – pozn. ed.).

Britská vláda rovněž představila záruku „Post EU Exit Guarantee Extension“, která zajistí financování britských výzkumníků do konce roku 2020, kteří se zapojí do výzev H2020 otevřených pro účastníky z třetích zemí.

Více informací naleznete zde a zde.

 

Zdroj: TC AV ČR