facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak komunikovat vědu? Sdílelo se napříč Evropou

23. 9. 2022
Jak komunikovat vědu? Sdílelo se napříč Evropou

Curych není jen švýcarské město čokolády a bankovnictví či jedno z nejbohatších měst na světě. Na několik dní také bylo místem, kam se sjelo více než tři sta komunikátorů a komunikátorek z celé Evropy. Konala se zde konference Evropská asociace odborníků na komunikaci ve vysokoškolském vzdělávání (EUPRIO) s ústředním tématem „Science communication: how to engage nowadays“‎.

20220922Euprio1

„Asi nejzajímavější pro mě byla úvodní přednáška Stephana Lewandowskyho. Na základě řady prezentovaných výzkumů o konspiračních teoriích nastínil, jak proti nim můžeme bojovat i my jako univerzity,“‎ sdílí Karolína Poliaková, doktorandka z Fakulty sociálních věd UK a PR manažerka na Českém vysokém učením technickém v Praze.

Lewandowsky doporučuje v komunikaci odkazovat ke konsenzu ve vědecké komunitě, vzdělávat o rétorice konspirátorů, a především zavčasu informovat o pravděpodobné konspirační argumentaci, což funguje jako „vakcína proti dezinformacím“‎. Lewandowsky spolu s kolegy napsal mimo jiné manuál The COVID-19 Vaccine Communication Handbook – praktickou příručku pro zlepšení komunikace o očkování proti covidu-19 a boj proti dezinformacím, který je dostupný online ve čtrnácti jazycích (nikoliv však v češtině).

Nejdůležitější však byl networking

„Největší přínos této konference však podle mě spočívá v předávání zkušeností mezi účastníky, kteří přijíždějí z těch nejprestižnějších evropských univerzit a výzkumných institucí, například z CERN. Nikdo se neostýchá vám sdělit informace o své komunikační strategii, fungování týmu, psaní grantů nebo plánech do budoucna. Takový cenný vhled zkrátka jinak nezískáte!“‎ zdůrazňuje Poliaková. A tato slova potvrzovala a vyzdvihovala i většina kolegů a kolegyň, se kterými měla možnost mluvit i autorka článku ať už v rámci workshopů, nebo networkingových coffee breaks. V příštím roce se konference EUPRIO uskuteční od 27. do 30. srpna ve Vídni.

20220922Euprio2

Co z letošního setkání po dvouleté covidové pauze vyplývá?

  • Komunikace vědy se stává nedílnou součástí vědecké práce, často se bere v potaz i při hodnocení grantových projektů.
  • Covidová pandemie plně ukázala důležitost komunikace vědy, v řadě zemí vzrostl zájem o vědu.
  • Praxe potvrzuje výzkumy o komunikaci vědy – roste význam dialogu a větší interakce. Je potřeba vysvětlovat relevanci a kontext daných výzkumných témat, ideálně na lokální úrovni.
  • Vědci a vědkyně mají zájem komunikovat výsledky své práce, často ale potřebují pomoc a podporu.
  • Pro udržení kvality je dobré vytvořit si „checklist“‎ a interní manuály komunikace.
  • Sociální sítě jsou nedílnou součástí univerzitní komunikace. Mezi nejoblíbenější stále patří Facebook a Instagram, následuje Twitter a LinkedIn. TikTok řada univerzit zvažuje, ale ve většině případů s jeho větším využitím zatím spíše vyčkávají.
  • Univerzitám se osvědčuje spolupracovat a maximálně podporovat „ambasadory“‎ – studenty či vědce, kteří komunikují na svých osobních profilech.
  • Na řadě institucí a univerzit pro studenty a vědce pořádají workshopy či kurzy komunikace vědy. Samostatné studijní programy zakončené titulem jsou ale stále spíše výjimkou.

20220922Euprio3

Letošní konference EUPRIO se konala na ETH Zurich a Curyšské univerzitě.

Zapojte se do průzkumu

Máte na starosti komunikaci na některé z evropských univerzit? Zapojte se do průzkumu, který zajišťuje EUPRIO a Curyšská univerzita. „Cílem našeho průzkumu je vyplnit ‚slepá místa‘ našich znalostí o komunikaci institucí vysokoškolského vzdělávání,“‎ sdílel Mike S. Schäfer, profesor komunikace vědy na Curyšské univerzitě, který na EUPRIO konferenci prezentoval první předběžné výsledky průzkumu.

Prozatím se zapojilo více než 200 účastníků z dvaceti zemí. Na většině univerzit jsou komunikační oddělení poměrně velká, v průměru čítají 25 lidí, kteří mají na starosti širokou paletu úkolů – od správy sociálních sítí přes mediální pokrytí, marketing až po přípravu projevů. Mezi hlavní komunikační kanály patří weby a blog, tradiční média, newslettery či videa. Více o celém projektu naleznete na webu.

EUPRIO Awards: známe vítěze

Na konferenci již tradičně probíhá soutěž o nejlepší inovativní projekty. Z tuctu soutěžících diváky i porotu nejvíce zaujal portugalský projekt Escola Ciência Viva z Universidade de Aveiro. Vzdělávací projekt spojuje univerzitu s vědeckým centrem a pro žáky prvního stupně z regionu Aveiro (jež projekt finančně podporuje) nabízí pestrý a interaktivní program. Na druhém místě se umístil projekt domácí ETH Zurich – Komunikační akademie pro vědce a vědkyně. Třetí příčka patří Univerzitě v Manchesteru za komunikační projekt o klimatické změně.

20220922Euprio4

 

uk forumAutorka: Pavla Hubálková

Foto: EUPRIO, Pavla Hubálková

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.


EUPRIO je Evropská asociace odborníků na komunikaci ve vysokoškolském vzdělávání. Zahrnuje 26 zemí a více než pět set členů. Cílem EUPRIO je zajistit, aby komunikace se zainteresovanými stranami byla klíčovým faktorem strategického plánování univerzit. EUPRIO bylo založeno 12. května 1986 v Bruselu za podpory úředníků Evropského společenství (nyní Evropské unie). V roce 2009 odhlasovalo valné shromáždění novou chartu a bylo formálně obnoveno. Nyní je EUPRIO neziskovým sdružením registrovaným podle belgického práva a sídlí na Antverpské univerzitě v Belgii.