facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Martin Bareš se stal členem expertní skupiny, která bude radit Evropské komisi

21. 1. 2021
Martin Bareš se stal členem expertní skupiny, která bude radit Evropské komisi

Evropská asociace univerzit (EUA) zvolila rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše členem osmičlenné expertní skupiny, která bude fungovat jako poradní orgán Evropské komise při vytváření evropské strategie globálního přístupu k výzkumu, inovacím a vzdělávání.

2020 12 10 Martin Bares Martin Indruch 17 790x395 2967798594

V osmičlenné expertní skupině nazvané EUA European Global Strategy Response Group jsou kromě Martina Bareše také zástupci univerzit a univerzitních asociací z Německa, Španělska, Švédska, Francie, Gruzie, Velké Británie a Nizozemska.

„Je to pro mě obrovská čest, že mě Evropská univerzitní asociace zvolila jako svého zástupce, který bude radit při vytváření budoucí strategie Evropské unie. Jako přední česká výzkumná a vzdělávací instituce, jejíž součástí je například také vědecké centrum CEITEC, máme Evropské komisi co nabídnout a těším se na zajímavou spolupráci,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Barešovo členství v expertní skupině navrhla Evropské univerzitní asociaci Česká konference rektorů (ČKR) v prosinci minulého roku. Tehdy EUA vyzvala celkem 40 národních konferencí rektorů z evropských zemí, aby nominovaly do expertní skupiny nejlepší odborníky.

„Velmi nás potěšilo, že prezident Evropské univerzitní asociace Michael Murphy vybral z velké konkurence kandidátů z celé Evropy zástupce z Česka. Být součástí expertní skupiny je úspěch nejenom pro Masarykovu univerzitu a Českou konferenci rektorů, ale také pro celou Českou republiku,“ hodnotí tajemnice ČKR Marie Fojtíková.

Evropská univerzitní asociace (EUA) je největší evropskou univerzitní asociací a patří mezi nejvýznamnější organizace ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. EUA v současnosti tvoří přes 800 univerzit z 48 států Evropy, na členských univerzitách dohromady studuje přes 17 milionů studentů. Jejím prezidentem je až do roku 2023 profesor klinické farmakologie Michael Murphy.

EUA je velmi aktivní co se týká kultivace univerzitního a výzkumného prostředí v Evropě. V minulém roce například vydala jedenáct doporučení pro Evropský výzkumný prostor. Podle těchto doporučení by Evropský výzkumný prostor měl být ambiciózní, rozmanitý a otevřený světu. Důraz by měl být kladen především na sdílené základní hodnoty, otevřenou vědu, interdisciplinární přístup, spolupráci mezi sektory a zapojení veřejnosti. Také hodnocení akademické kariéry by se mělo stále vyvíjet a přispívat k budování prostředí založeného na znalostech.

Zmíněné téma otevřené vědy je pro EUA velmi důležité. Asociace provádí již od roku 2014 pravidelné průzkumy mapující pokrok evropských vysokých škol v implementaci politik a nástrojů na podporu otevřeného publikování.

Mimo to EUA například v rámci projektu InSPIREurope mapuje situaci ohrožených skupin výzkumných pracovníků a výzkumných organizací, které je zaměstnávají. V minulém roce zahájila dva průzkumy, které mají za cíl zjistit, jakým výzvám čelí vysoké školy a výzkumné organizace při přijímání výzkumných pracovníků z ohrožených skupin, a shromažďují zkušenosti a návrhy, jak zlepšit opatření na jejich podporu a integraci. 

Další témata, kterými se EUA zabývá, najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MUNI, EUA


Rozhovor s Martinem Barešem, ve kterém shrnuje své dosavadní působení v čele Masarykovy univerzity, uplynulý rok 2020 a také budoucnost MUNI, čtěte zde.