facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odpovědi na nejčastější otázky o brexitu

22. 3. 2018
Odpovědi na nejčastější otázky o brexitu

Brexit je stálým zdrojem úzkosti mezi vědci působícími ve Velké Británii. I přes opakovaná ujišťování o stabilitě visí nad budoucností britské vědy stále mnoho otazníků. Britská vláda proto vydala dokument, který odpovídá na nejčastější otázky k účasti země v rámcovém programu Horizont 2020.

Přestože se na obou stranách jednacího stolu začíná uvažovat i o pozitivních důsledcích brexitu, jako je například menší míra konkurence, obavy mezi britskými vědci přetrvávají. Britská vláda proto v březnu 2018 vydala odpovědi k nejčastějším otázkám budoucnosti britské vědy.

Dokument hned v úvodu připomíná, že Británie je až do svého odchodu stálým členem EU a proto se mohou britští vědci i nadále účastnit všech evropských programů. Britská vláda také znovu přislíbila hradit své podíly na financování projektů, jejichž návrhy budou podány před odchodem Velké Británie z EU a to včetně různých typů kolaborativních výzkumů či konsorcií. Platit svou část bude země po celou dobu trvání projektu. V podobném duchu Evropská komise upozornila i své hodnotitele v programu Horizont 2020, že do odchodu Velké Británie by měly být návrhy projektů britských vědců hodnoceny jako doposud.

Samostatnou kapitolou je mobilita studentů a vědeckých pracovníků. Status migrantů po odchodu Británie z evropského společenství totiž zůstává i nadále nejasný. Nedávné zprávy ovšem naznačují, že by občané EU, kteří v Británii pobývají dlouhodobě, mohli i po brexitu získat zvláštní status, který by jim dovolal v zemi zůstat a zajišťoval by jim jejich práva. Právě odliv vědeckých talentů z Británie by mohl být jednou z největších škod, kterou brexit zemi způsobí. Počet vědců, kteří z Británie odchází, se už dokonce mírně zvýšil, přestože se prozatím nejedná o dramatická čísla. Podle studie britské Royal Society ale Británie nutně nemusí brexitem jen tratit. Analýza však upozorňuje na to, že to bude právě migrační politika, která bude zásadně formovat budoucnost Velké Británie.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: GOV. UK