facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Publikace: Století britské výzkumné politiky

22. 9. 2019
Publikace: Století britské výzkumné politiky

The British Academy vydala zprávu, která analyzuje posledních sto let vývoje britských výzkumných politik. Ze studie vyplývá řada poučení i pro současnost. Například ukazuje, že špatná politická rozhodnutí mají v oblasti výzkumu dlouhodobé následky, které se jen velmi obtížne napravují. A že inkluzivita a transparentnost byly britské vědě vždy k užitku.

british academy

The British Academy, která sdružuje přední britské vědce v sociálních vědách a humanitních oborech, sestavila zprávu o historii britských výzkumných politik za poslední století. Historický přehled včetně chronologie a grafů doplňuje i řada dalších dílčích analýz. Publikace se snaží odpovědět na tři otázky, které její autoři považují za klíčové:

  1. Co jsou to vědecké politiky?
  2. Jak lze formulovat efektivní vědecké politiky?
  3. Čeho se vědecké politiky snaží dosáhnout?

Analýza například ukazuje, že vědecké politiky mají dlouhodobý efekt – jsou-li naformulovány špatně, jejich negativní důsledky se dají jen obtížné zvrátit. Tvůrci vědních politik musí také dobře zvážit, jak jejich politické cíle korespondují s řízením vědy na jednotlivých pracovištích, které jsou taktéž klíčovými hráči v této oblasti. Historická analýza totiž jasně dokládá, že většina financování vědy za poslední století pocházela ze zdrojů jednotlivých oddělení, a nikoliv ze zdrojů centralizovaných národních poskytovatelů.

Zásadní je také transparentnost ve způsobech, jakými se dosahuje rozhodnutí v procesech řízení vědecké politiky. Ta totiž pomáhá vyhnout se chybám a omylům.

Více než osmdesátistránkovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)