facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Šest výzkumných misí pro příští rámcový program

16. 2. 2018
Šest výzkumných misí pro příští rámcový program

Právě nyní se v Evropské komisi intenzivně jedná o podobách nového rámcového programu. Jednou z plánovaných změn je i větší důraz na výzkumné mise, tedy projekty orientované na určený výzkumný cíl. Německá Fraunhoferova společnost vydala doporučení k tematickému zaměření těchto výzkumných misí.

Fraunhoferova společnost je největší evropská organizace, která se zabývá aplikovaným výzkumem. Systém financování jednotlivých Fraunhofer Institutů posloužil také jako důležitá inspirace pro vznik nových českých Národních center kompetence. Fraunhoferova společnost nyní vydala seznam šesti klíčových výzkumných misí, které by Evropská komise měla zařadit do devátého rámcového programu. Do vyjednávání o tématech výzkumných misí se vložila již řada skupin, ale Fraunhoferova společnost se snaží artikulovat témata, která budou v následujících letech stále palčivější.

Hned na první místo zařadila ochranu dat a zabezpečení suverenity občanů nad správou svých digitálních dat na internetu. Jako druhou misi doporučuje Fraunhoferova společnost vybudování evropské haplobanky, což v praxi znamená přístup k buněčným terapiím pro všechny občany EU. Díky haplobance by tyto terapie mohly být rychle a široce dostupné.

Třetí mise by měla být zaměřena na oběhovou ekonomiku Evropy. Fraunhoferova společnost zdůrazňuje nebezpečí závislosti na dovážených surovinách. Konečným cílem EU by tak mělo být stát se soběstačnou oběhovou ekonomikou s minimem produkovaných odpadů. Čtvrtá mise se týká autonomní dopravy mezi evropskými městy. Do roku 2030 by mělo každé velkoměsto v EU mít autonomní řízení a podobné propojení s dalšími evropskými městy.

Pátá mise by měla řešit problém antimikrobiální odolnosti. Existuje nebezpečí, že do roku 2050 antimikrobiální odolnost stoupne natolik, že se z ní stane častější příčina úmrtí, než je rakovina. Společnost proto navrhuje vyhlásit interdisciplinární misi, která se bude tímto problémem intenzivně zabývat. Šestou misí by mělo být zdravé a bezpečné jídlo pro občany EU. Evropa by tak měla přejít k udržitelnějšímu, šetrnějšímu a ekologičtějšímu způsobu produkce potravy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ScienceBusiness.net