facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova táhne ČR v dalších žebříčcích

9. 11. 2018
Univerzita Karlova táhne ČR v dalších žebříčcích

Společnost Times Higher Education (THE) zveřejnila další ze série oborových žebříčků. Na řadu se dostaly obory z oblasti medicíny, vědy o živé přírodě (life sciences), fyzikální vědy a psychologie. Z českých univerzit se ve všech případech umístila nejlépe Univerzita Karlova. Nejvíce zástupců mají Češi ve fyzikálních vědách.

Stejně jako u již zveřejněných oborových žebříčků (uměleckých a humanitních oborů nebo obchodních a ekonomických oborů, pedagogiky, práva a sociálních věd), i tyto vychází z metodiky celkového žebříčku vysokých škol. Váhy pěti hodnotících oblastí se ale mírně upravují, aby pořadí více odpovídalo požadavkům dané oblasti oborů. Do oblasti oborů spojených s medicínou patří lékařství, zubní lékařství a další zdravotnické obory. Pod pojmem life sciences jsou porovnávány univerzity zabývající se zemědělstvím, lesnictvím, biologií, veterinárními vědami a sportovními vědami. Mezi fyzikální obory zařadil THE matematiku a statistiku, fyziku a astronomii, chemii, geologii a environmentální a námořní vědy.

Na předních příčkách žebříčků je jako obvykle převaha univerzit ze Spojených států amerických. Za překvapení označilo THE úspěch čínské Tschingua University v oblasti věd o živé přírodě. Dostala se totiž, jako historicky druhá čínská univerzita do první desítky nějakého žebříčku THE. Skončila na 10. místě před University of California, Berkeley a University College London. Do všech nově zveřejněných žebříčků se z českých zástupců dostala Univerzita Karlova a Masarykova univerzita. Univerzita Palackého v Olomouci chybí pouze v oblasti psychologie.

Více českých zástupců...

V každé z oblastí se letos hodnotilo minimálně o 200 vysokoškolských institucí více než vloni. Nejvýraznější rozdíl byl v oblasti fyzikálních věd, kde se do pořadí přidalo 462 univerzit. To je znát i na české účasti – vloni Česko reprezentovaly tři vysoké školy, letos se jich umístilo o 7 více. Větší část z nich ale uzavírá pořadí. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ostravská univerzita se z hodnocených 963 dostaly na dělené 601.-800. místo. České vysoké učení technické v Praze (které ještě vloni v žebříčku nefigurovalo) a Univerzita Palackého v Olomouci jsou o sto míst lepší a o další stovku výše, na 401.-500. pozici se umístila Univerzita Karlova společně s Masarykovou univerzitou.

...ale žádný výrazný úspěch.

I ve všech ostatních, kromě již zmiňovaných fyzikálních věd, se Univerzita Karlova stala nejlepším českým zástupcem, když se shodně umístila vždy na 301.-400. místě. Zhruba do poloviny pořadí se dostala v případě věd o živé přírodě a medicínských oborů. Druhou nejlepší vysokou školou z České republiky pak ve všech případech byla Masarykova univerzita. Nově se dočkala ohodnocení Ostravská univerzita i v oblasti medicíny. Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se potom poprvé zúčastnily hodnocení v oborech věd o živé přírodě. Na rozdíl od loňského roku, kdy neměla Česká republika žádného zástupce mezi nejlepšími institucemi zabývajícími se psychologií, letos se do žebříčku dostaly již několikrát zmiňované dvě největší vysoké školy v ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Times Higher Education (1, 2, 3, 4)