facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědkyň přibývá, jejich kariéra ale končí dříve

27. 8. 2021
Vědkyň přibývá, jejich kariéra ale končí dříve

Žen ve vědě rok co rok přibývá. Jejich kariéra však většinou netrvá tak dlouho, jako je u jejich mužských protějšků, říká nizozemská studie. Ta ze vzorku téměř šesti milionů vědců po celém světě zjistila, že muži se navíc rychleji dostávají do vedoucích pozic a častěji také publikují.

thisisengineering raeng HMHt4gAqxP0 unsplash

Nyní mají ženy větší šanci začít s výzkumnou kariérou než před 20 lety, odhaluje studie vedená Ludo Waltmanem, vědcem na Leiden University v Nizozemsku. Ten se se svými kolegy ponořil do obrovské citační databáze Scopus, která je pod hlavičkou vydavatelství Elsevier. V ní zkoumali publikační kariéru asi šesti milionů výzkumných pracovníků po celém světě, kteří v letech 1996 až 2018 napsali nejméně tři články. Tým zveřejnil svá zjištění na serveru arXiv.org1.

Autoři zjistili, že podíl žen začínajících vědeckou dráhu se postupem času zvyšoval. V roce 2000 tvořily ženy 33 % výzkumných pracovníků začínajících svou publikační kariéru. Jejich počet vzrostl v posledních letech na 40 %. Waltman tvrdí, že ačkoli výsledky nejsou překvapivé, je důležité, že nyní existují konkrétní statistiky potvrzující tento trend pro mnoho zemí, stejně tak i vědeckých oborů.

Ve fyzikálních vědách, matematice a strojírenství jsou autoři-muži v mnohem větším zastoupení než ženy, a to i v posledních letech. V průměru také publikovali o 15–20 % více prací.

Publikační činnost mužů je vyšší, ale jen minimálně

Waltman a jeho tým se chtěli dobrat i toho, zda ženy publikují kontinuálně, nebo zda jejich publikační činnost s časem klesá. Výsledkem je, že u žen je méně pravděpodobné, že budou pokračovat v publikování bez ohledu na to, v jakém roce zahájili svou kariéru. Z toho nizozemští autoři předpokládají, že kariéra výzkumnic je v podstatě kratší. V různých oblastech však existují markantní rozdíly.

Pokud však vezmeme v potaz i velmi dobře známý problém, kdy se obecně daří mužům postupovat do vedoucích vědeckých pozic častěji než ženám, byly výsledky studie pro jejich autory překvapivé. Publikační činnost se totiž u obou pohlaví příliš neliší, protože ve vybraném vzorku ve výsledku ženy zaostávají o pouhá 2 %. I tak autoři studie připomínají, že vědecká kariéra není jen o počtu publikací.

GENDER GAPStudie má však jeden zásadní nedostatek: nepracovala s daty z Indie a Číny, které dohromady představují přibližně jednu třetinu světové populace. Flaminio Squazzoni, sociolog The University of Milan v Itálii, souhlasí s tím, že chybějící údaje z Indie a Číny jsou velkou mezerou celého zjištění. „Je pravděpodobné, že kdybychom měli údaje o těchto dvou zemích, pohled na akademické pracovnice by mohl být o něco horší,“ říká italský vědec.

Nejistá pracovní smlouva a absence flexibility

Nedávný australský průzkum zjistil, že v asijsko-tichomořské oblasti pandemie koronaviru ještě prohloubila nerovnosti mezi ženami a muži, přičemž téměř polovina všech vědkyň si nebyla schopna kvůli lockdownu přizpůsobit svou práci. Průzkum australské akademie věd zjistil, že pouze 56 procent žen, které se musí věnovat mimo vědy i rodičovství, má flexibilní pracovní režim. To krize ještě zhoršila, protože jim často bránila v přístupu k výzkumným zařízením, snížila jejich produktivitu a ohrozila jejich duševní zdraví.

Studie uvádí, že došlo ke snížení kvality a množství výzkumných publikací, což pravděpodobně v budoucnu poškodí jejich vyhlídky na financování. „Pandemie má neblahý dopad na ženy a existuje reálné riziko, že jakýkoli pokrok dosažený před pandemií v oblasti rovnosti žen a mužů ve STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) je ohrožen,“ uvedla tajemnice pro zahraniční akademické záležitosti Cheryl Praeger.

Výzkum zjistil, že ženy často nemají jistou pracovní smlouvu, přičemž 39 % vědkyň na počátku kariéry dostává smlouvu na dobu určitou, u 23 % tento problém přetrvává i v polovině kariéry.

Zastoupení žen mezi absolventy v oblasti STEM bylo také hluboko pod 50 procenty, v některých zemích dokonce pouhých 15 procent, zjistil výzkum. „V Austrálii, pokládané za vyspělou ekonomiku, vykonávaly ženy v roce 2020 pouze 13 procent povolání s kvalifikací STEM,“ říká Praeger.

Ženy, které obecně nemají dostatečné zastoupení ve STEM, mají větší pravděpodobnost, že zůstanou v juniorních rolích s nejistým úvazkem. Výzkum zjistil, že právě s takovým úvazkem je zaměstnáno až 47 žen působících na univerzitách.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroj: Nature, Times Higher Education