facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Více vědy v politice

9. 9. 2018
Více vědy v politice

Větší propojení vědecké práce s procesem tvorby politik by společnosti pomohlo. To si alespoň myslí podstatná část odborníků. Je třeba naučit vědce lépe komunikovat s tvůrci politik a také pro ně tuto práci zatraktivnit. Zapojit by se měli i mladí vědci.

Žijeme ve složité, rychle se proměňující době. Mnoho z nás na některé změny nedokáže nebo ani nechce zareagovat. To ale tvůrci politik musí. A nejen to - musí reagovat dobře. K tomu by jim měla dopomáhat věda. Větší propojení vědecké práce s politikou se v poslední době stává čím dál častěji probíraným tématem, a to nejen díky kontroverzním postojům amerického prezidenta Donalda Trumpa (psali jsme zdezde). Oblastí, kde by kvalitní vědecká práce v úzké spolupráci s politikou mohla hrát významnou roli, je mnoho - od řešení „fake news“ až po tvorbu politik v oblasti umělé inteligence.

Častým cílem v oblasti vědy je vyřešit nějakou z tzv. velkých sociálních výzev, jakými jsou například chudoba nebo znečišťování planety. Nejen podle Megan Evans, výzkumnice z University of Queensland v Brisbane, je ale třeba, aby se vědci zabývali i problémy na mikro úrovni a spolupracovali s tvůrci politik mnohem intenzivněji. K tomu je podle ní nutné zatraktivnit takovou práci pro vědce. Výstupy ze specifické práce pro tvůrce politik jsou totiž mnohem méně prestižní, než článek ve věhlasném vědeckém časopise. Přesto ale mohou reálně znamenat změnu k lepšímu.

Megan Evans, která byla součástí úspěšné spolupráce vědců s australskou vládou v oblasti ochrany biodiverzity, nedávno společně s Christopherem Cvitanovicem zveřejnila publikaci pro mladé vědce, která jim radí, jak získávat vliv v politice. V něm nastiňuje základní principy veřejné politiky a zmiňuje několik rad k navázání kontaktu s jejím světem. Navrhuje také, aby zkušenější vědci pomáhali těm začínajícím s orientací v tom, jak může jejich práce pomoci v politice a jak se dostat ke spolupráci s tvůrci politik.

Klíčové je, aby vědci ve větší míře dokázali efektivně komunikovat s politiky – to znamená respektovat jejich potřeby. Měli by umět jasně a výstižně shrnout to, co je v rámci jejich plánovaného sdělení nejdůležitější. K tomu se využívají například tzv. policy briefs – stručné analýzy a návrhy řešení konkrétních problémů či vizualizovaná data. V případě České republiky právě takové dokumenty poskytuje například Technologické centrum AV ČR v rámci projektu VATES.

Možností, jak propojit tyto dva světy, je mnoho. Podle článku Julie Rosen v časopise Nature je nezbytné, aby se zástupci obou táborů setkávali na různých workshopech, konferencích a dalších podobných akcích. Aktivitu nejen v oblasti organizace takových setkání se nyní snaží vyvíjet nedávno vzniklá nevládní vědecká asociace International Science Council.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Nature (12)