facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Žebříček THE 2021: ekonomie a humanitní obory patří mezi ty nejlepší v Česku

30. 10. 2020
Žebříček THE 2021: ekonomie a humanitní obory patří mezi ty nejlepší v Česku

Letošní žebříček Times Higher Education World University Rankings 2021 aktuálně doplnily statistiky světových univerzit podle jednotlivých oborů. České školy podle žebříčku nejlépe uspěly v disciplínách, jako jsou ekonomie, umělecké a humanitní obory. Slabší jsme naopak v přírodních vědách.

THE

Nové statistiky, které srovnávají světové univerzity podle kvality v jednotlivých oborech, doplňují obecnou statistiku žebříčku World University Rankings 2021. Českým školám žádné výrazné překvapení obecný žebříček nepřinesl. Na prvním místě se již tradičně umístila Univerzita Karlova (401. – 500. příčka globálně), na druhém místě pak Masarykova univerzitaUniverzita Palackého v Olomouci (obě na 601. – 800. místě). Celkově mělo Česko letos v žebříčku 18 zástupců.

Analýza jednotlivých oborů však nabízí mnohem plastičtější vhled do problematiky kvality jednotlivých univerzit. Nové statistiky hodnotily výsledky stejným způsobem jako obecný žebříček, pouze byly zaměřeny na jedenáct hlavních oborů. Mezi ty patří umění a humanitní vědy, ekonomie a byznys, medicína, IT, pedagogika, inženýrské obory a technologie, právo, vědy o živé přírodě, vědy o neživé přírodě, psychologie a sociální vědy.

Nejúspěšnější jsme v ekonomii, umění a humanitních vědách

Nejlépe se české školy umístily v oboru ekonomie a byznysu. Zde se Univerzita Karlova umístila už na 126.-150. příčce, následována Masarykovou univerzity a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, které obě obsadily 500.-600. pozici. Zlínská univerzita se přitom v celkovém globálním srovnání umístila až v druhé tisícovce hodnocených univerzit.

Do hodnocení v oboru ekonomie se vešly ještě Vysoké učení technické v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Všechny se umístily na poslední hodnocené pozici v žebříčku, za 601. příčkou. Na světě je v tomto oboru letos na prvním místě Stanford University. Mimo Velkou Británii a Spojené státy je v tomto oboru nejlepší školou ETH Zurich.

Druhým nejúspěšnějším českým oborem byly umění a humanitní vědy. V nich se nejlépe umístila opět Univerzita Karlova, která obsadila 201. – 250. příčku, následovaná Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci, které obě obsadily 401.-500. místo na světě. Nejlepší školou v těchto oborech je opět Stanford University. Do první desítky se ale poprvé dostala University of Edinburgh a překonala tak například Yale University.

Podobně úspěšné byly české vysoké školy také v oblasti práva. Zde se Univerzita Karlova a Masarykova univerzita obě umístily na 201. příčce. V oblasti práva ale žebříček srovnával pouze 224 světových univerzit.

Karlova univerzita byla také relativně úspěšná v biomedicínských oborech. Zde se umístila na 251.-300. místě. Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci získaly shodně 501.-600. příčku. Do žebříčku se také pod hranici 600. místa dostalo i České vysoké učení technické v Praze, Ostravská univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

pedagogice a učitelských oborech se Karlově univerzitě podařilo obsadit rovněž 251.-300. místo. Úspěšná byla také Masarykova univerzita na 401.-500. místě. Do žebříčku se v tomto oboru vešla i Univerzita Hradec Králové. V psychologii předehnala Masarykova univerzita, která se se umístila na 301.-400. místě, pražskou Univerzitu Karlovu. Ta skončila až na 401.-500. příčce.

Slabší výsledky v přírodních vědách

Celkově slabší výsledky české vysoké školy podle žebříčku Times Higher Education vykazují v přírodních vědách. Ve vědách o živé přírodě, které zahrnují biologické obory, zemědělství a lesnictví, veterinářství a sportovní obory, se nejlépe umístily tři české školy, a to Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Všechny tři získaly 401.-500. místo na světě. Olomoucké univerzitě se podařilo v těchto oborech umístit na 501-600. pozici. Do žebříčku se ještě vešly Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendelova univerzita v Brně.

Podobného výsledku dosáhly školy také IT discplínách. Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Masarykova univerzita se všechny umístily na 401.-500. příčce v globálním srovnání. Vysoké učení technické v Brně a Ostravská univerzita se umístily na 501.-600. místě.

Ve vědách o neživé přírodě, které zahrnují matematiku, statistiku, fyziku, astronomii, chemii, geologii a ekologii, má Česká republika podobné výsledky. Nejlepší je v těchto oborech podle žebříčku Univerzita Karlova a Univerzita Palackého v Olomouci. Obě školy ve vědách o neživé přírodě obsadily 401.-500. pozici na světě. Masarykova univerzita získala 500.-600. místo. Na 801.-1000. místě se objevily také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita a Západočeská univerzita v Plzni. Na poslední místa mezi 1001-1149. příčkou se vešlo ještě pět dalších českých škol.

Také sociální vědy nezískaly nijak slavný výsledek. Žebříček opět vede Univerzita Karlova, která se umístila na 401.-500. místě, v závěsu s Masarykovou univerzitou, která obsadila 501.-600. příčku. Mezi hodnocené univerzity se pod hranicí 600. místa umístily z českých škol ještě Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Pardubice. Na světě je v těchto oborech již podruhé nejlepší MIT.

V posledním hodnoceném oboru, inženýrství a technologie, vévodí českým školám Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Oběma se podařilo umístit se na 601-800. příčce mezi světovými školami. Dalších sedm českých univerzit se umístilo na 801.-1000. místě. Mezi ty patří například České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze nebo Technická univerzita v Liberci.

Oborové statistiky žebříčku World University Rankings nabízí velmi odlišné hodnocení ve srovnání s americkým U. S. News Global Ranking. V něm se nejlépe české školy umísťují v oborech, jako je fyzika, matematika, botanika a zoologie.

Všechny oborové žebříčky World University Rankings 2021 si můžete prohlédnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)