facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ALEVIA: Letní škola pro pracovníky veřejných vysokých škol

17. 5. 2022
ALEVIA: Letní škola pro pracovníky veřejných vysokých škol

Ve dnech 23. – 25. srpna 2022 pořádá společnost alevia v Telči další ročník letní školy pro pracovníky veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Registrace je již v plném proudu.

letniskolaVVS2021Letošní ročník je podobně jako v minulých letech zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

Téma: Spolupráce s aplikační sférou nejen pohledem práva

Vysoké školy a jejich okolní společnost prochází v posledních letech bezprecedentním obdobím, ve kterém čelí kromě následků pandemie COVID-19 také zvýšeným nákladům v důsledku ekonomických a politických událostí včetně válečného konfliktu na Ukrajině. Situace má dopad jak na instituce a jejich součásti, tak především na jednotlivce – akademické pracovníky, administrativní pracovníky a studenty.

Tématem, které začalo být v průběhu poslední dekády akcentováno i v českém vysokoškolském prostoru je spolupráce s aplikační sférou napříč hlavními činnostmi vysokých škol – výukou, vědou a třetí rolí včetně transferu technologií a znalostí. Zvýšená spolupráce s aplikační sférou v nejširším slova smyslu (soukromé společnosti, municipality, neziskový sektor, ostatní výzkumné organizace atd.) přispívá k větší relevanci aktivit vysokých škol, ale také může znamenat tolik potřebné dodatečné finanční zdroje.

Vysoké školy se v rámci svých aktivity nachází vůči subjektům aplikační sféry (atd.) v různém postavení – v roli poskytovatele služeb a produktů, odběratele, partnera ale také konkurenta. Každé postavení je spojeno s určitou právní regulací – v některých oblastech je jasno, v některých se situace mění a postupně vyvíjí.

Cílem letošní letní školy pro vedoucí pracovníky a pracovnice veřejných vysokých škol je upozornit na úskalí jednotlivých kategorií spolupráce s aplikační sférou a sdílet úspěšná i neúspěšná řešení a příklady dobré a špatné praxe.

První den budeme diskutovat s Karlem Zuskou o oblastech, které v rámci své činnosti v posledních letech řešil. Vše budeme demonstrovat na konkrétních příkladech. Druhý den se ve skupinách zaměříme na jednotlivé kategorie spolupráce a budeme hledat příklady dobré praxe. S Matejem Klimanem se pokusíme najít řešení některých problematických oblastí. Třetí den bude věnován prezentaci zkušeností účastníků (co se povedlo a nepovedlo) a diskusi s hosty. Facilitátorem bude již tradičně Aleš Vlk.

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2022.

Více informací a registraci naleznete na webu společnosti alevia. Telc 2Zdroj: alevia