facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

IPforBusiness putovní školení

9. 4. 2018
IPforBusiness putovní školení

V reakci na velkou poptávku po školení v oblasti duševního vlastnictví (IP) s ohledem na podnikání, organizuje European IPR Helpdesk a Evropská patentová akademie (EPA) putovní školení IPforBusiness, které zahrnuje 12 akcí ve 12 různých zemích Evropy. V ČR se uskuteční v pátek 8. června 2018 v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Obsah tohoto školení je založen na aktualizovaných modulech IP4inno, dále na výběru případových studií MSP vypracovaných odborníky z EPO (Evropský patentový úřad), aktuálních informacích o Evropském patentu s jednotným účinkem a dalších příspěvcích místních stakeholderů, jako jsou například národní patentové úřady a pobočky sítě Enterprise Europe Network.

Školení zahrnuje praktický přístup a případové studie malých a středních podniků, které využily patentové ochrany a Evropského patentového systému ve svůj prospěch. Tím, že zakomponovaly patentovou ochranu do své podnikatelské strategie, zvýšily hodnotu své firmy. Tyto MSP souhlasily s tím, že se podělí o své cenné zkušenosti. Díky tomu je snazší pochopit, jaký vliv může mít efektivní využívání systému IP na Váš podnik, a to jak v současném režimu, ale také v budoucím režimu Evropského patentu s jednotným účinkem. A to včetně zjednodušených administrativních procedur, snížených poplatků a racionalizace soudních sporů.

MSP mají možnost podobně využít patenty pro rozvoj svého podnikání, vytvořit si ty správné IP strategie a zavést kvalitní řízení IP.

ip4business

 

Zdroj: ÚPV