Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Konference: Institucionální management ve vědě

25. 12. 2017
Konference: Institucionální management ve vědě

Blýská se v oblasti hodnocení vědy a HR na lepší časy? Existuje jedna cesta pro všechny? Na co se nesmí zapomínat a co by bylo lepší zapomenout? Přijďte diskutovat na konferenci s podtitulem: Hodnocení kvality vědy jako cesta k vytvoření perspektivních výzkumných týmů, která se koná 6. února 2018 v brněnském CEITEC MU.

Konference je první z řady plánovaných aktivit zaměřených na sdílení zkušeností z vedení vědeckých institucí v České republice i zahraničí a podpory strategického plánování jako nástroje jejich rozvoje, zejména v oblastech vytváření inspirativního pracovního prostředí, rovných podmínek či příležitostí i zodpovědnosti instituce za nastavenou vědní a výzkumnou politiku.

Konference má ambici propojovat různé oblasti vědní politiky a diskutovat nesčetné otázky, které sebou její dynamický vývoj přináší s cílem inspirovat se navzájem, přinášet smysluplná a hodnotná řešení a rozvíjet kulturu a prosperitu vědeckých institucí v ČR.

Tématem letošní konference je Hodnocení kvality vědy jako cesta k vytvoření perspektivních výzkumných týmů. V ČR jsme si zvykli spojovat hodnocení výzkumu a vývoje s pochybným přepočítáváním vědeckých výstupů na body a jejich směnu za finance na další výzkum. Abstrahování hodnocení na kvantitativní bibliometrické ukazatele a vytváření žebříčků kvality na jejich základě muselo zákonitě vést k pokřivenému vnímání kvality vědy a vzniku prostředí, kde je velmi jednoduché vydávat nekvalitní nadprodukci, či neetické publikační návyky za nadstandardní vědeckou produkci byť takto vnímanou pouze v národním měřítku.

Doba se mění a pro výzkumné organizace je stále důležitější odkrývat opravdové ostrůvky excelence a tím nastavovat zrcadlo podprůměrnosti. Jestliže chce instituce v mezinárodní konkurenci uspět, musí mít kromě kvalitního zázemí také schopnost zaujmout, přilákat, správně vybrat, získat a dlouhodobě udržet výjimečné spolupracovníky. I v ČR takové vědecké týmy postavené na výjimečných osobnostech existují, ale málokdy se setkáváme s tím, že by celé instituce měly jasně definovanou koncepci výběru klíčových pracovníků a jejich týmů postavenou na vědecké strategii, personální (HR) politice a zejména na kvalitním peer review hodnocení.

institucionální management

 

Zdroj: CEITEC MU