facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference TAFTIE: Too Much Data

10. 6. 2017
Konference TAFTIE: Too Much Data

Dne 16. června 2017 se v Praze uskuteční výroční konference sdružení evropských agentur TAFTIE. Experti z 29 členských agentur i ze zámoří se sejdou, aby diskutovali o řadě témat – o dostupnosti dat, o jejich sběru, skladování, zpracování, evaluaci a správném využití pro přípravu programů na podporu VaV a jejich naplňování.

S postupem digitalizace a nové průmyslové revoluce se klade stále větší důraz na koncepci otevřených inovací. Díky digitálním technologiím jsou výzkum a inovace otevřenější, více kolaborativní a globální. Z tohoto důvodu představil komisař Moedas pro EU cíl tří O: otevřené inovace, otevřená věda a otevřenost k světu. Jak je tenhle koncept představen zejména podnikům? Bude se diskutovat nejen o sdílení dat, ale také o otázkách jejich bezpečnosti.

Více podrobností, program a registrace zde.

 

Zdroj: TAČR