facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nejlepší spolupráce roku 2018

23. 5. 2018
Nejlepší spolupráce roku 2018

Sdružení pro zahraniční investice – AFI pořádá ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) dne 5. června 2018 slavnostní večer sedmého ročníku projektu Nejlepší spolupráce roku spojený s panelovou diskusí na téma komercionalizace české vědy.

Akce se uskuteční dne 5. června 2018 od 17:00 v Erste Premier Centre (Rytířská 29, Praha 1).

Večer bude zahájen interaktivní panelovou diskusí tří významných manažerů firem, které úspěšně realizují projekty komercionalizace vědy a výzkumu – cílem bude prodiskutovat best practice, mimo jiné i z pohledu finanční návratnosti projektu.

Cílem akce, která se koná pod záštitou předsedy vlády a předsedy pro vědu, výzkum a inovace Andreje Babiše, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, je především vyzdvihnout úspěšné projekty realizované ve spolupráci výzkumných institucí a firemní sféry a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí. Partnery jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Česká spořitelna.

V rámci diskuze vystoupí:

  • Mgr. Jindřich Houžvička, PhD. – společnost CRYTUR, projekt Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech aplikacích
  • prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. – VÚTS spolu se zástupcem firmy – TOS Varnsdorf, projekt Souvisle polohovatelná frézovací hlava
  • Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec CSc. – společnost ELLA-CS, projekt Stenty a zavaděčové systémy - nové možnosti

Pozvánku naleznete v příloze.

spolupráce roku

 

Zdroj: Sdružení pro zahraniční investice – AFI