facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vzdělávací modul 12: Popularizace a medializace V&V

2. 4. 2019
Vzdělávací modul 12: Popularizace a medializace V&V

Společnost alevia pořádá v Praze ve dnech 18. a 19. června 2019 závěrečný dvanáctý modul v rámci druhého ročníku úspěšného komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Registrace na dvoudenní kurz věnovaný popularizaci a medializaci výzkumu je spuštěna.

MODUL 12 se zaměří na komunikaci vědeckých poznatků, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky. Novinář Martin Rychlík a publicista Jan Žižka seznámí účastníky se světem „science communication“ a jeho nástroji nebo se způsobem práce jednotlivých médií a provedou je psaním tiskové zprávy. Zaměří se také na propagaci výzkumné organizace vůči veřejnosti a potenciálním partnerům.

DSCN5849

Program je určen široké cílové skupině: projektovým manažerům a pracovníkům na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnancům center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni nebo zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Vzdělávací program kombinuje poznatky průřezové a mezinárodně srovnatelné (principy veřejné politiky, komercializace, ochrana duševního vlastnictví, mezinárodní spolupráce atd.) se specifickými znaky prostředí výzkumu a vývoje v České republice (aktéři a trendy, právní rámec, hodnocení a financování atd.).

Uzávěrka registrace je měsíc před konáním modulu nebo do vyčerpání kapacity. Počet účastníků je limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: alevia