facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZ09 - Výsledky třetí skupiny návrhů nevýzkumných iniciativ

13. 2. 2017
CZ09 - Výsledky třetí skupiny návrhů nevýzkumných iniciativ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo dne 10. 2. 2017 výsledky třetí skupiny předložených návrhů nevýzkumných iniciativ ve výzvě č. SMSM20167F1 financované v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09. Celková podpora činí 1.297.000 Kč.

Celkem byly ve třetí skupině doručeny 3 návrhy iniciativ. MŠMT na základě doporučení komise pro přijímání návrhů a programového výboru schválilo poskytnutí podpory pro všechny tři doručené návrhy s finančním rozmezím 200.000–800.000 Kč. Žádné návrhy nebyly odmítnuty a ani zapsány na rezervní seznam.

Nejvyšší podporu získala Technická univerzita v Liberci na rozvoj spolupráce s Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu. VŠB-TU Ostrava bude spolupracovat s výzkumným centrem Stiftilsen Tel-Tek v Posgrunnu, třetí podpořený projekt je mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Norwegian Institute of Bioeconomy Research v Ås.

Celkově byla zatím v rámci výzvy přerozdělena institucionální podpora ve výši 14.379.000 Kč.

Více informací na webu MŠMT.