facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST)

20. 8. 2017
Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST)

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy s nejdelší historií, které nemají jinde než v Evropě obdobu. Přispívá k redukci fragmentace investic do evropského výzkumu a k otevření Evropského výzkumného prostoru světové spolupráci.

COST byl založen z rozhodnutí konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Členy COST je v současné době 36 evropských států. Česká a slovenská federativní republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993.

Nástroje a aktivity programu COST

V rámci programu jsou v členských zemích pořádány nejrůznější akce, pracovní mítinky, workshopy a konference, jejichž cílem je poskytnout vědecké komunitě příležitost k navázání spolupráce v rámci tzv. COST akcí. Jedná se o výzkumné aktivity financované na národní úrovni, které jsou v oblasti zájmu nejméně sedmi členských států. Program COST tyto výzkumné aktivity samotné nefinancuje ani neurčuje směr, kterým by se měly ubírat, pouze poskytuje prostředky na networkingové aktivity s nimi spojené.

Z programu jsou hrazeny organizační a cestovní náklady účastníků a pořadatelů akcí. Speciální granty na podporu účasti na konferencích pak nabízí COST doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům. Z programu jsou hrazeny také krátkodobé vědecké mise, které fungují na bázi výměnných pobytů mezi výzkumnými pracovníky z účastnických zemí. V neposlední řadě se COST věnuje organizaci vzdělávacích akcí a financuje diseminační a publikační aktivity vědeckých výstupů vzniklých v rámci COST akcí.

COST v České republice

Odbor výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (odbor 31) zajišťuje administrativní řízení podprogramu INTER-COST a jeho předchůdce COST CZ. MŠMT zajišťuje účast ČR v tzv. Memorandum of Understanding každé jednotlivé akce, mezinárodní vztahy v rámci COST, členství ve Výboru vysokých představitelů COST a služby národního koordinátora COST směrem k sekretariátu COST v Bruselu i v ČR. Odbor rovněž administruje veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu projektů COST akcí.

 

Článek Analýza účasti českých vědců v programu evropské spolupráce COST v letech 2012-2016

Evropský portál COST

COST na stránkách MŠMT
 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ERA, COSTMŠMT