facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřeno podávání žádostí na dotaci výzkumné spolupráce s Japonskem

5. 3. 2023
Otevřeno podávání žádostí na dotaci výzkumné spolupráce s Japonskem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) a to s dobou řešení 2023-2026.

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan.

Poskytovatelé z účastnických zemí rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 9. výzvy programu EIG CONCERT Japan dne 9. 5. 2022, a to pro projekty s dobou řešení 2023-2026. Následně provedli mezinárodní hodnocení projektů podle pravidel programu EIG CONCERT Japan. Výzva 8I23 je určena českým subjektům, které podaly se svými zahraničními partnery projekt do 9. výzvy EIG CONCERT Japan a s tímto projektem uspěly v mezinárodním hodnocení.

Výzva 8I23 je realizací 9. výzvy v programu EIG CONCERT Japan na české straně.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 31. března 2023.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy