facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podporu získá 22 projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce

13. 1. 2023
Podporu získá 22 projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce

Během prosince roku 2022 proběhl korespondenční cestou v rámci Společné česko-rakouské výběrové komise aktivity Mobility výběr projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2023–2024. Komise navrhla k podpoře celkem 22 projektů.

Cílem podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí dotace formou institucionální podpory projektům řešitelských týmů s týmž personálním složením neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Úspěch pěti žádostí o podporu zaznamenaly ústavy Akademie věd ČR, se třemi projekty uspěla Univerzita Karlova, Vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Dva projekty budou podpořeny na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, po jednom pak na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Institutu klinické a experimentální medicíny a České geologické službě. Seznam projektů určených k podpoře naleznete zde.

 

Autorka: Vědavýzkum.cz (MK)

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR