facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekty navržené k financování v rámci česko-francouzské spolupráce

2. 3. 2021
Projekty navržené k financování v rámci česko-francouzské spolupráce

Během listopadu roku 2020 proběhl v rámci Společné česko-francouzské smíšené komise Barrande Mobility Program korespondenční cestou výběr projektů česko-francouzské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2021–2022. Komise navrhla k podpoře celkem 14 projektů.

Po dvou projektech získaly Univerzita Karlova, Masarykova univezita a Ústav chemických procesů AV ČR. Po jednom projektu má Fyzikální ústav AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a České vysoké učení technické v Praze. 

Seznam projektů navržených k podpoře s podrobnými informacemi naleznete zde

MŠMT upozorňuje, že zařazení na list projektů k podpoře ze strany smíšené komise je nutnou, nikoliv postačující podmínkou poskytnutí podpory na řešení projektu. Definitivní výsledky Výzvy k podávání návrhů projektů společné česko-francouzské výzkumné spolupráce v rámci programu Mobility s dobou řešení 2021–2022 budou žadatelům sděleny formou rozhodnutí podle §14m zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

 

Zdroj: MŠMT